Radosław Sikora - Taktyka walki uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576-1710

Dokument: pdf (12.9 MB)
Opublikowany 2016-11-09 18:11:11

Radosław Sikora Taktyka walki, uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576 - 1710. WSTĘP..........................................................................................................................5 Temat pracy.............................................................................................................................5 Stan badań...............................................................................................................................6 Konstrukcja pracy.................................................................................................................11 BITWY.........................................................................................................................14 Kłuszyn 4 VII 1610..................................................................................................................14 Chocim 7 IX 1621....................................................................................................................38 Mohylew 16 II 1655.................................................................................................................57 Połonka 28 VI 1660.................................................................................................................63 Od Lubaru do Cudnowa.........................................................................................................87 Lubar 16 IX 1660..................................................................................................................90 Między Lubarem a Cudnowem 26 IX 1660..........................................................................98 Słobodyszcze 7 X 1660.......................................................................................................105 Cudnów 14 X 1660.............................................................................................................110 Basia 8 X 1660.......................................................................................................................114 Wiedeń 12 IX 1683................................................................................................................122 Parkany 7 X 1683..................................................................................................................131 PRZYCZYNY ZWYCIĘSTW I KLĘSK HUSARZY....................................................142 Sztuka wojenna...................................................................................................................142 Morale.................................................................................................................................144 Wyszkolenie........................................................................................................................146 Kopie...................................................................................................................................153 Koncerze i pałasze..............................................................................................................159 O walkach z rajtarami.........................................................................................................167 Husaria a pistolety...............................................................................................................202 Husaria a łuki......................................................................................................................205 Zbroje..................................................................................................................................215 Skrzydła..............................................................................................................................232 Skóry, kilimy, welense, delie..............................................................................................245 Przełamywanie pikinierów..................................................................................................251 Siła ognia piechoty w XVI i XVII wieku...........................................................................259 Siła ognia piechoty w XVIII w. (Kliszów 1702)................................................................268 Psychologia walki i zabijania..............................................................................................284 Artyleria..............................................................................................................................290 O walkach z Kozakami.......................................................................................................304 RUSZAJĄC W BÓJ..................................................................................................310 Zadania poszczególnych żołnierzy w rocie.........................................................................310 Podział taktyczny i organizacyjny jazdy oraz jej szyki.....................................................314 Sz...

Komentarze do: Radosław Sikora - Taktyka walki uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576-1710 • 0