Kopia pelna_ulotka_do_wydruku

Dokument: pdf (2.2 MB)
  • 5 stron
Opublikowany 2016-10-07 15:01:04

Pragniesz uzyskać zawód z przyszłością ? Chcesz mieć pewność że zwiążesz się z przemysłem którego rozwój jest zagwarantowany przez następne pół wieku ? Interesują cię nowoczesne technologie ? Myślisz o tym aby nie wybrać kierunku studiów pod wpływem mody i pustych obietnic ? Zainteresuj się specjalnością ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I PRZETWARZANIE ENERGII na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Chcesz się przekonać że nie są to puste obietnice ? Przeczytaj następne strony tej ulotki a przekonasz się, że nasza propozycja ma oparcie w obiektywnych procesach przyrodniczych i gospodarczych. Na specjalności Alternatywne Źródła i Przetwarzanie Energii na pierwszych trzech latach studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę ogólnotechniczną oraz podstawy z zagadnień przetwarzania energii. Na kolejnych trzech semestrach zapoznasz się z: 1. Przepływem ciepła i masy na przedmiotach: • Wymiana ciepła i masy • Dynamika płynów 2. Wykorzystaniem alternatywnych źródeł i nośników energii na przedmiotach: • Meteorologia i hydrologia • Hydroenergetyka i energia wiatru • Energia słoneczna i geotermalna • Energia biomasy i ekologiczne techniki spalania • Biopaliwa i alternatywne nośniki energii • Pompy ciepła i ogniwa paliwowe • Energetyka jądrowa 3. Efektywnym przetwarzaniem i poszanowaniem energii i środowiska na przedmiotach • Gospodarka energetyczna • Wybrane zagadnienia elektroenergetyki • Automatyzacja procesów energetycznych • Audyting energetyczny • Ochrona środowiska 4. Zagadnieniami obliczeniowymi i pomiarowymi na przedmiotach • Metody pomiarowe i numeryczne w zagadnieniach cieplnych • Wytrzymałość urządzeń energetycznych 5. Zagadnieniami prawnymi na przedmiotach • Prawo energetyczne • Audyting energetyczny Specjalnie dla tej specjalności tworzone jest laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, w którym już w tym roku uruchomiony zostanie pierwszy dwuźródłowy i dwuodbiornikowy układ badawczy zasilany cieczowymi kolektorami słonecznymi i pompą ciepła. Pragniesz informacji na temat Politechniki Rzeszowskiej zajrzyj do witryny www.prz.rzeszow.pl. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat specjalności napisz na adres szewmar@prz.rzeszow.pl. ALTERNATYWNE ŻRÓDŁA I PRZETWARZANIE ENERGII Energia pod różnymi postaciami jest niezbędna do życia i rozwoju ludzkości. Wzrost dobrobytu i zwiększanie się populacji prowadzi do znacznego wzrostu zużycia energii. Według Światowej Rady Energetycznej zużycie energii pierwotnej przez ostatnie trzydzieści lat ubiegłego stulecia wzrosło globalnie ponad dwu i półkrotnie. Powoduje to negatywne skutki w postaci między innymi dewastacji środowiska naturalnego oraz wyczerpywania się tradycyjnych źródeł energii. Zasoby chemicznych paliw kopalnych zostaną wyczerpane w przypadku węgla w czasie 200 ÷ 300 lat a w przypadku węglowodorów (uwzględniając klatraty metanu) w czasie 50 ÷ 100 lat. Okres ten mógłby ulec wydłużeniu na skutek odkrywania nowych zasobów i rozwoju technik wydobywczych, jednakże najprawdopodobniej ulegnie on znacznemu skróceniu na skutek nieuniknionego, związanego z rozwojem gospodarczym świata, wzrostu zużycia energii. Roczny wzrost zapotrzebowania na energię tylko o 2 % spowoduje prawie dwukrotnie szybsze wyczerpanie się zasobów paliw kopalnych. Równie ważne jest destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania chemicznych paliw kopalnych na środowisko naturalne. Obciążenie środowiska produktami ubocznymi naszej cywilizacji jest bowiem na tyle duże że nie jest ono w stanie samodzielnie ich zneutralizować. Powoduje to wymierne szkody w gospodarce i społeczne oceniane na kilkanaście procent PKB. Doprowadziło to do wzrostu zainteresowania alternatywnymi źródłami energii ze szczególnym naciskiem, na odnawialne źródła energii (OZE) oraz zwiększeniem efektywności przetwarzania energii. W latach dziewięćdziesiątych światowy rynek (OZE) rozwijał się dziesięciokrotnie szybciej niż przemysł paliw kopalnych (w przypadku energii wiatru ponad 25 % wzrost w skali roku). W przypadku niektórych źródeł energii odnawialnej koszt produkcji jest porównywalny z kosztami produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Od lat siedemdziesiątych obserwuje się stały spadek jednostkowego kosztu energii uzyskiwanej z OZE oraz przeciwna tendencję w dla konwencjonalnych źródeł energii. Uwzględnienie w rachunku kosztów energii kosztów związanych ze szkodami w środowisku naturalnym i gospodarce czyni porównanie zdecydowanie korzystniejszym na korzyść OZE. Pozytywne efekty wykorzystywania OZE polegają na: • zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju oraz regionu, • zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania produkcji energii na środowisko, gospodarkę i życie społeczne, • zdecentralizowaniu produkcji energii i promowanie rozwoju regionalnego, • rozwoju lokalnych rynków poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorstwach w regionach nieuprzemysłowionych, • efektywnym zmniejszeniu zużycia zasobów nieodnawialnych. Mając to na uwadze zarówno Unia Europejska w ram...

Tagi:

Komentarze do: Kopia pelna_ulotka_do_wydruku • 0