Geometria analityczna - Matura z matematyki - 1

Dokument: pdf (545.5 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-01-02 10:26:34

9.03.2016 Geometria analityczna - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/geometria-analityczna-LTktLS03LTE%3d 1/3 (/). Matura z Matematyki Punkty są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu . Obwód tego kwadratu jest równy A. B. C. D. Punkty i są dwoma kolejnymi wierzchołkami kwadratu . Obwód tego kwadratu jest równy A. B. C. D. Punkty i są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego . Obwód tego sześciokąta jest równy A. B. C. Zadanie 1. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/002 A = (−1, −3), C = (2, −4) ABCD 4 5√ 5 10 5√ 3 5√ Zadanie 2. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/003 A = (−7, −1) B = (0, −2) ABCD 15 2√ 20 2√ 50 8 2√ Zadanie 3. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/004 A = (2, −3) B = (2, −5) ABCDEF 18 2 3√ 3 12 6√ 9.03.2016 Geometria analityczna - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/geometria-analityczna-LTktLS03LTE%3d 2/3 D. Punkty i są kolejnymi wierzchołkami trójkąta równobocznego . Obwód tego trójkąta jest równy A. B. C. D. Punkty i są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu . Pole tego kwadratu jest równe A. B. C. D. Punkty i są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu . Pole tego kwadratu jest równe A. B. C. D. 6 2√ Zadanie 4. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/005 A = (4, 1) B = (12, −5) ABC 12 3√ 60 20 30 Zadanie 5. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/007 B = (1, −3) C = (−3, 2) ABCD 5 29 41 82 Zadanie 6. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/008 B = (4, 3) C = (−2, 5) ABCD 8 32 40 68 Zadanie 7. (1 pkt.) Poziom podstawowy 08/01/009 9.03.2016 Geometria analityczna - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/geometria-analityczna-LTktLS03LTE%3d 3/3 Punkty i są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu . Pole tego kwadratu jest równe A. B. C. D. B = (6, 3) C = (2, 5) ABCD 10 12 16 20 © 2016 - ZdajmyRazem.pl Regulamin (/Main/Const/regulmin-NDA3MQ%3d%3d)

Komentarze do: Geometria analityczna - Matura z matematyki - 1 • 0