Równania i nierówności - Matura z matematyki 1

Dokument: pdf (99.3 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-01-02 10:36:36

(/). Matura z Matematyki Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność jest A. -2 B. -1 C. -3 D. 0 Zbiorem rozwiązań nierówności jest: A. B. C. D. Zbiorem rozwiązań nierówności jest A. B. C. D. Zadanie 1. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/01/007 > +x 5 2x 3 7 15 Zadanie 2. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/001 x(x − 3) ⩽ 0 (−∞, −3⟩ ∪ ⟨0, +∞) ⟨0, 3⟩ ⟨−3, 0⟩ (−∞, 0⟩ ∪ ⟨3, +∞) Zadanie 3. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/002 (x − 1)(x + 5) > 0 (−∞, −5) ∪ (1, +∞) (1, +∞) (5, +∞) (−∞, −1) ∪ (5, +∞) Równania i nierówności - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/rownania-i-nierownosci-LTQtL... 1 z 3 2016-03-21 09:05 Zbiorem rozwiązań nierówności jest: A. B. C. ) D. Zbiorem rozwiązań nierówności jest A. B. C. D. Zbiorem rozwiązań nierówności jest A. B. C. D. Zbiorem rozwiązań nierówności jest A. B. C. D. Zadanie 4. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/003 −(x + 3)(x − 2) ⩽ 0 (−∞; −3⟩ (−∞, −2⟩ ∪ ⟨3, +∞) (−∞, −3⟩ ∪ ⟨2, +∞ ⟨−2, 3⟩ Zadanie 5. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/006 −x(x − 5) > 0 (5, 8) (−∞, 0) ∪ (5, +∞) (0, 5) (−5, 0) Zadanie 6. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/007 2(x + 3)(x + 5) ⩽ 0 ⟨−5, −3⟩ ⟨6, 10⟩ ⟨−10, −6⟩ ⟨−6, −5⟩ Zadanie 7. (1 pkt.) Poziom podstawowy 03/02/008 x(x + 1) ⩽ 0 (−∞, −1⟩ (−∞, 1⟩ ⟨0, 1⟩ ⟨−1, 0⟩ Równania i nierówności - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/rownania-i-nierownosci-LTQtL... 2 z 3 2016-03-21 09:05 © 2016 - ZdajmyRazem.pl Regulamin (/Main/Const/regulmin-NDA3MQ%3d%3d) Równania i nierówności - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/rownania-i-nierownosci-LTQtL... 3 z 3 2016-03-21 09:05

Komentarze do: Równania i nierówności - Matura z matematyki 1 • 0