koledy

Dokument: pdf (125.8 KB)
  • 6 stron
Opublikowany 2017-01-03 03:44:39

Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki, ² tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki. La... Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie ² jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. La... A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało, ² że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało. La... Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie, ² nie chciał- bym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie. La... Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy, ² albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny. La... Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki, ² al- boli też te moje, te moje lipowe skrzypeczki. La… Parafia Chrystusa Zbawiciela w Atenach tel.: (210) 82.23.594 v (210) 88.35.911 fax: (210) 88.35.914 www.jezuici.pl/ateny ŚPIEWNIK KOLĘD NA BOŻE NARODZENIE 1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi ² Wstańcie paste- rze, Bóg się wam rodzi ² Czym prędzej się wybierajcie ² Do Be- tlejem pośpieszajcie ² Przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie ² Z wszystkimi znaki danymi sobie ² Jako Bogu cześć Mu dali ² A witając zawołali ² Z wiel- kiej radości, z wielkiej radości. Ach, witaj zbawco, z dawna żądany ² Tyle tysięcy lat wyglądany ² Na ciebie króle prorocy ² Czekali a Tyś tej nocy ² Nam się ob- jawił, nam się objawił. 2. Przybieżeli do Betlejem pasterze, ² Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. ² Chwała na wysokości, chwała na wyso- kości, ² A pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze ² Tobie z serca ochotnego, o Bo- że! ² Chwała na wysokości... Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, ² Których oni nie słyszeli, jak żywi. ² Chwała na wysokości... O to mu się wół i osioł kłaniają, ² Trzej królowie podarunki oddają. ² Chwała na wysokości... 2 3. A wczora z wieczora, ² a wczora z wieczora ² z niebie- skiego dwora, ² z niebieskiego dwora. Przyszła nam nowina, ² przyszła nam nowina ² Panna rodzi Sy- na, ² Panna rodzi Syna. Boga prawdziwego, ² Boga prawdziwego, ² nieogarnionego, ² nieogarnionego. Za wyrokiem Boskim, ² za wyrokiem Boskim, ² w Betlejem ży- dowskim, ² w Betlejem żydowskim. Pastuszkowie mali ² pastuszkowie mali ² w polu wtenczas spali, ² w polu wtenczas spali. Gdy Anioł z północy ² gdy Anioł z północy ² światłość z nieba to- czy, ² światłość z nieba toczy. Chwałę oznajmując, ² chwałę oznajmując, ² szopę pokazując, ² szopę pokazując. Chwałę Boga tego ² chwałę Boga tego ² dziś tam zrodzonego, ² dziś tam zrodzonego. Tam Panna Dzieciątko, ² tam Panna Dzieciątko, ² miłe Niemow- lątko, ² miłe Niemowlątko. Uwija w pieluszki ² uwija w pieluszki ² pospieszcie, pastuszki! ² pospieszcie, pastuszki! 4. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony ² Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice ² Nieskończony ² Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny ² król nad wiekami ² A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz, niebo, nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje ² Wszedł miedzy lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje ² Niema- ło cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami ² A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 11 26. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku, ² Józef z Panną asystują przy boku, przy boku. Ref. Hejże ino, dyna, dyna, ² narodził się Bóg Dziecina ² w Be- tlejem, w Betlejem. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie ² Huczą, buczą delikatnej Osobie, Osobie. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli, ² Wkoło szopę o północy oblegli, oblegli. Jedni pastuszkowie dary oddali, oddali, ² Drudzy na dudkach we- soło zagrali, zagrali. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, ² Których oni nie sły- chali jak żywi, jak żywi. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina, ² Skąd pociecha dla czło- wieka jedyna, jedyna. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła, ² Nam wesele i pociecha stąd miła, stąd miła. 27. Oj, maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawiczka, ² alboli też jakoby, kawałeczek smyczka. La... Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie, ² wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La... Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły, ² a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły. La... Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem, ² tu się tyl- ko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. La... Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje, ² tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. La... 10 23. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły ² Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. ² Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie ² Pasterzów, co paśli pod borem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. ² Dumają pasterze w takim widoku. ² Każdy pyta: co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje? ² Skąd ta łuna bije, tak miła oku? Skoro pastuszkowie głos usłyszeli. ² Zaraz do Betlejem prosto bieżeli. ² Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana ² I oddali dary, co z sobą wzięli. 24. Anioł pasterzom mówił ² Chrystus się wam narodził, ² W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, ² Narodził się w ubó- stwie,...

Tagi:
  • Koledy

Komentarze do: koledy • 0