Cicha_noc_poprC_509938_1

Dokument: pdf (25.3 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:01:14

C G7 G7 C C D7 C7 F a C7 G7 C G FC7C C www.nuty.religijne.org tka nił nie win. cią speł pie snem. cud. Dzie się ku nie tka nił od nad gdzie pieku cią speł nię pie ta ni tu Dzie się świa od śmiech sem mu nad gdzie u gło łe ma skim ca n, m, d, sa nie dziś wa a sie wi sne cu czu za nie ni, tu ta wie sta dzi je Świętka za ma Ma lce go wie kie bkażłó wie ny sie szko dzo nie stu ro pa na kójpo noc noc ta ta nocta gną wiel bie Pan ua trzód Syn wszem swych ży dziom od Bo lu świę świę świę noc noc noc cha cha cha 2. Ci 3. Ci 1. Ci         34                             13 19 Cicha noc 7

Komentarze do: Cicha_noc_poprC_509938_1 • 0