Śpiewajmy kolędy

Dokument: pdf (38.5 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:01:19

& ? # # 86 8 6 Soprano Alto Tenore Bass j œ 1. Śpie - - 2. Dzię - - J œ ‰‰ j œ j œ j œ j œ j œ j œ waj - kuj - my my ko - Ŝe lę - a - dy by mi - nas J œ J œ J œ J œ J œ J œ Œ ‰ Œ j œ 1. Śpie - 2. śe Œ ‰ Œ ‰ œ j œ .œ ło - - - zba - ści wić œ J œ .œ j œ j œ j œ œ j œ waj - a - my by ko - nas lę - zba - dy wić Ó. & ? # # S A T B 3 j œ j œ j œ j œ j œ j œ Bo - Bóg gu przy - co jął za - ludz - miesz - ką kał na - J œ J œ J œ J œ J œ J œ j œ j œ j œ j œ j œ j œ J œ J œ J œ J œ J œ J œ .œ œ j œ z na - tu - mi. rę. Śpie - Nie œ J œ œ J œ œ j œ œ ‰.œ œ ‰ j œ j œ j œ j œ j œ j œ waj - wa - my chał hym - się na - nie - mi bo wdzię - zo - J œ J œ J œ J œ J œ J œ Œ ‰ Œ j œ Śpie - zo - Œ ‰ Œ J œ & ? # # S A T B 6 œ j œ .œ czno - sta - - - ści wić œ J œ .œ j œ j œ j œ œ œ j œ waj- sta - my wić hym- nie - na - wa - mi chał J œ J œ J œ œ œ J œ œ j œ œ j œ z ca - by łą nas zie - z nę- mią dzy œ J œ œ J œ œ j œ œ j œ œ J œ œ J œ œ œ j œ œ j œ z A - dźwi - nio - gnąć ła - w gó- mi, re, œ œ J œ œ œ J œ œ j œ œ j œ œ J œ œ J œ œ j œ œ j œ z ca - by łą nas zie - z nę - mią dzy œ J œ œ J œ œ j œ œ j œ#œ J œ œ œ J œ# & ? # # S A T B 10 œ œ j œ .œ z A - - - dźwig - - - nio - nąć ła - - - - - w gó - - - - - œ œ J œ .œ œ œ j œ œ œ œ œ J œ .œ .œ œ ‰ mi. rę. .œ œ ‰ .œ œ ‰.œ œ ‰Śpiewajmy kolędyA. Szuniewicz

Komentarze do: Śpiewajmy kolędy • 0