Tryumfy_Krola_Niebieskiego_poprawF_320020_1

Dokument: pdf (27.2 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:01:29

FC7G7FCFCG FC CG FC C F www.nuty.religijne.org niem. mi. cach. wa zie ła śpie na pała niem, mi, cach, śpie na pa wa zie niem, mi, cach, wa zie ła Śpie Na Pa żów, ciel, wił, stró pi sta go ku po od skich swe bie dzkich tku lu w nie Dusz A bydo ciel wił, rzów, sko dzi ści. ca, kie go na ni ro kój ga bez wy soba po Bo dziom go z nieły lu czne A Wie pizstą wi ba Zba wy stepa się kła ły dził z pie ro nas dzibu Na By Po ko wi ści ca so Dzie skie gobie gu ry w wy ja Bo Ma la nieKró ła bądź ładzi fyum 2. Chwa 3. Zro 1. Try                                 8 sł.: XVII w., mel.: XIX w. 5 Tryumfy Króla Niebieskiego

Komentarze do: Tryumfy_Krola_Niebieskiego_poprawF_320020_1 • 0