Z_narodzenia_Pana_poprawE_674552_1

Dokument: pdf (29.1 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:02:39

E E H7 H7 E AEA H7E E EH7 H7E EA AEA EA E E 5. I my z pastuszkami dziś się radujmy. Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy, Bo ten Jezus z nieba dany Weźmie nas między niebiany. Tylko Go z całego serca miłujmy. www.nuty.religijne.org 4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela, Gdy tej nocy to widzieli, Co prorocy widzieć chcieli: W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela. nie je, na li. ły. ku. li dnie la przy czy na do nie ko wziębą wo o dzi ta, li rem ła bu świ ka co z so bo mi A Po nioł nie klę pod tak czy ry,da śli je nie, je, na, pa bi dzie się bie sły dzie Pa li wszę co w żło co na lu py ta dzi ta li od daI ta rzów, łu żdy wi Pa skąd ste Ra Ka Tam dość ku. li. ły. do że wi bie wioży w ta pro kim sto Bo gu ku. li, bło sze ły.so z o sły gień sy wedziś o gło cy skie dzieńna rze jem ste tle łęchwa pa Be ją ją do Du Za ma raz wuWyś pie no niel Pa wśród a da gdy niadze pa le 2. Wy 3. A ro1. Z na              34                                       9 13 t. i mel. Mioduszewski 1843 Z narodzenia Pana 5

Komentarze do: Z_narodzenia_Pana_poprawE_674552_1 • 0