Wsrod_nocnej_ciszy_popraD_854280_1

Dokument: pdf (27.6 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:02:29

DAhAeh A ADe DehD hDAD www.nuty.religijne.org cy bą, pro przed ro To na. ści. wił. na. le, twarz Pa do ja wi na tać ra ob i bie my kró wi kiej się ba Cie nie przy z wiel nam chle Na Pad cie li cy ną ny. na, o szaj ła no sło da pła śpie wo tej glą ka po za Tyś pod lat na wy głos jem jąc a jest tle ta li, Żeś się cy dziesz a Be wi ka rząc przyj do Cze wie cie, li bie Mu raj da wy cześćgu dzej Bo się Ja prę ko Czym ro mi ty pa sko tki le A Z wszys Ty ciewstań ny, na, bie dzi: bie Pa tko żą w żło da Cie cią wna roz chosię dzi! bie! ro so wam mi Bóg da się ny ste rze kizna na Dzie z da my źli wco, głosszy ka le Zba cze zna taj cicnej my szli wi 4. I 2. Po 3. Ach, no1. Wśród                    11 sł. i mel. II poł. XVIII w. 6 Wśród nocnej ciszy

Komentarze do: Wsrod_nocnej_ciszy_popraD_854280_1 • 0