Wsrod_nocnej_ciszy_popra_201329_1

Dokument: pdf (27.6 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:01:59

FCdCgd C CFg FgdF dFCF www.nuty.religijne.org cy bą, pro ro To na. ści. wił. na. le, twarz przed Pa do ja wi tać ra ob i bie my kró na wi kiej się ba Cie nie przy z wiel nam chle Na Pad cie li cy ną ny. na, szaj ła no sło da pła śpie wo tej o glą ka po za Tyś pod lat na wy głos jem jąc a jest tle ta li, Żeś cy dziesz Be wi ka rząc się przyj do a Cze wie cie, li bie Mu raj da wy cześć dzej Bo się gu prę ko Czym Ja ro mi ty pa sko tki le A Z wszys Ty ciewstań na, bie ny, dzi: bie Pa tko żą w żło da Cie cią wna roz chosię dzi! bie! ro so wam mi Bóg da się ny rze ki ste zna na Dzie z da my źli wco, głosszy ka le Zba cze zna taj cicnej my szli wi 4. I 2. Po 3. Ach, no1. Wśród                   11 sł. i mel. II poł. XVIII w. 6 Wśród nocnej ciszy

Komentarze do: Wsrod_nocnej_ciszy_popra_201329_1 • 0