W_zlobie_lezy_(mel1)_poprawF_704874_1

Dokument: pdf (29.7 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:02:09

FC d g Cg FC d g FC FC gd gd C CF www.nuty.religijne.org szy ko my. ści." cznie ni mi sze mu. wdzię w staj ła cie so na mu cze nio Je Pła z A u wy dziś na nuPa cie, ny, my, Go ła więc ,,Chwa ko waj dzo taj ja by ro wi ny, my: przy na przy cie, wie, go dy żo waj ło śpie waj szko bo te gry stu u go po za przy Pa Jak Je czy sko my. ści. ba w ni ne mu.dzo zo el scy nu rona wszy ma Niech Em namdziś ści, my, mu, ło szy so śpie łeMa w we po świat mi waćdo brzmi wa za za lęko go ny kie da wiso leń jest Ma nam stuChry go ny tak po te sła wizu so A że Je dy mi chaj wszę sne czka bie żypo nie z pio te dy sa mi któżle ży, przód zaś 3. Na 2. My bie1. W żło                    34                                           9 12 sł.ks. Piotr Skarga, SJ (1536-1612), mel. XVII w. 5 W żłobie leży (mel.1)

Komentarze do: W_zlobie_lezy_(mel1)_poprawF_704874_1 • 0