Z_narodzenia_Pana_poprawD_194715_1

Dokument: pdf (29.1 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:03:14

D D A7 A7 D GDG A7D D DA7 A7D DG GDG DG D D 5. I my z pastuszkami dziś się radujmy. Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy, Bo ten Jezus z nieba dany Weźmie nas między niebiany. Tylko Go z całego serca miłujmy. www.nuty.religijne.org 4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela, Gdy tej nocy to widzieli, Co prorocy widzieć chcieli: W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela. nie je, na li. ły. ku. li dnie la przy czy na do nie ko wziębą wo o dzi ta, li rem ła bu świ ka z soco bo mi A nioł nie klę pod tak czy Po ry,da śli je nie, je, na, pa bi dzie się bie sły dzie Pa li wszę co w żło co na dzi ta li daI od rzów, łu lu py ta Pa ste ta dość żdy wi skąd Ra Ka Tam ku. li. ły. do że wi bie wioży pro kim sto w ta Bo gu ku. li, ły.so bło sze gień sy z o sły dziś we o gło cy skie dzieńna rze jem ste tle łę pa Be chwają ją do ma raz wupie Du Za Wyś no niel Pa a da wśród nia pa le, gdy 2. Wy 3. A ro dze1. Z na             34                                       9 13 t. i mel. Mioduszewski 1843 Z narodzenia Pana 5

Komentarze do: Z_narodzenia_Pana_poprawD_194715_1 • 0