Wsrod_nocnej_ciszy_popraE_133114_1

Dokument: pdf (27.6 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-01-03 04:03:29

EHcisHfiscis H HEfis EfiscisE cisEHE www.nuty.religijne.org ro cy bą, pro przed To na. ści. wił. na. le, twarz Pa do ja wi kró na tać ra ob i bie my wi kiej się ba Na Pad Cie nie przy z wiel nam chle cie li cy ną ny. na, wo tej o szaj ła no sło da pła po za Tyś pod śpie wy głos glą ka lat na jem jąc a jest cy Be wi ka tle ta li, Żeś się przyj dziesz do a Cze wie rząc cie, li bie Mu raj da wy cześć się gu dzej BoJa prę ko Czym ro mi ty pa sko tki le A Z wszys Ty ciewstań na, bie ny, dzi: bie Pa tko żą w żło da Cie cią wna roz chosię dzi! bie! ro so się ny wam mi Bóg da rze ki ste zna na Dzie z da my źli wco, głosszy ka le Zba cze wi zna taj cicnej my szli 4. I 2. Po 3. Ach, no1. Wśród                      11 sł. i mel. II poł. XVIII w. 6 Wśród nocnej ciszy

Komentarze do: Wsrod_nocnej_ciszy_popraE_133114_1 • 0