Funkcje Pojęcie funkcji - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami 2

Dokument: pdf (650.3 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-12-30 07:20:27

8.03.2016 Funkcje Pojęcie funkcji - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/funkcje-pojecie-funkcji-LTUtMjQtLTctMg%3d%3d 1/3 (/). Matura z Matematyki Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Zbiorem wartości funkcji f jest A. B. C. D. Do wykresu funkcji należy punkt Zadanie 8. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/015 (−2, 2) ⟨−2, 2) ⟨−2, 2⟩ (−2, 2⟩ Zadanie 9. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/004 f(x) = + x − 2x 2 8.03.2016 Funkcje Pojęcie funkcji - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/funkcje-pojecie-funkcji-LTUtMjQtLTctMg%3d%3d 2/3 A. B. C. D. Wskaż wykres funkcji, która w przedziale ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Funkcja liniowa f określona wzorem ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa . Stąd wynika, że (−1, −4) (−1, 1) (−1, −1) (−1, −2) Zadanie 10. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/009 ⟨−4, 4⟩ Zadanie 11. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/014 f(x) = 2x + b g(x) = −3x + 4 8.03.2016 Funkcje Pojęcie funkcji - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami http://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/funkcje-pojecie-funkcji-LTUtMjQtLTctMg%3d%3d 3/3 A. B. C. D. Do wykresu funkcji , dla należy punkt . Wtedy A. B. C. D. Liczba jest miejscem zerowym funkcji liniowej dla A. B. C. D. Funkcja jest określona wzorem dla . Ponadto wiemy, że . Oblicz współczynnik . b = 4 b = − 3 2 b = − 8 3 b = 4 3 Zadanie 12. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/002 f(x) = a x x ≠ 0 A = (2, 6) a = 2 a = 6 a = 8 a = 12 Zadanie 13. (1 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/006 −7 f(x) = (3 − a)x + 7 a = −7 a = 2 a = 3 a = −1 Zadanie 14. (2 pkt.) Poziom podstawowy 04/01/003 f f(x) = 2x−b x−9 x ≠ 9 f(4) = −1 b © 2016 - ZdajmyRazem.pl Regulamin (/Main/Const/regulmin-NDA3MQ%3d%3d)

Komentarze do: Funkcje Pojęcie funkcji - Matura z matematyki - Zadania z rozwiązaniami 2 • 0