wypowiedzenie_oc(1)

Dokument: pdf (43.8 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-10-06 08:17:16

..................., dn. ................... WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC Imię i nazwisko ........................................................................................................... Adres ..........................................., ul. ........................................................... Marka / typ / data produkcji / numer rejestracyjny pojazdu ........................................... / ........................................... / ................... / ................... Numer polisy OC / nazwa zakładu ubezpieczeń ........................................... / .............................................................. Okres ubezpieczenia ........................................... Niniejszym zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy. PODPIS ..................., dn. ................... WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC Imię i nazwisko ........................................................................................................... Adres ..........................................., ul. ........................................................... Marka / typ / data produkcji / numer rejestracyjny pojazdu ........................................... / ........................................... / ................... / ................... Numer polisy OC / nazwa zakładu ubezpieczeń ........................................... / .............................................................. Okres ubezpieczenia ........................................... Niniejszym zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy. PODPIS

Komentarze do: wypowiedzenie_oc(1) • 0