U

Dokument: pdf (142.0 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-10-06 02:58:17

Ujazd miasto w pow. strzeleckim (opolskim), w woj. opolskim, w Kotlinie Raciborskiej, nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim, na północny wschód od Kędzierzyna-Koźla. 1700 mieszkańców. Prawa miejskie 1223; do 1936 Urzędowa nazwa Ujest, 1936-45 Bischofstal. Przemysł metalowy (okUcia bUdowlane), meblarski. RUiny zamkU z XVI-XVII w., barokowy kościół z XVII-XVIII w. Herb UjazdUUjście miasto w pow. pilskim, w woj. wielkopolskim, w Dolinie Środkowej Noteci, nad Notecią, naprzeciw Ujścia Gwdy, na połUdnie od Piły. 3900 mieszkańców. Znane od XI w.; prawa miejskie 1413; w 1655 pod Ujściem kapitUlacja (bez walki) pospolitego rUszenia szlachty wielkopolskiej otworzyła Szwedom drogę w głąb Rzeczpospolitej. HUta szkła opakowaniowego. Kościoły z XIX/XX w., stacje kalwarii ("Kalwaria Wielkopolska", jedyna w Polsce Kalwaria Krwi Najświętszej ChrystUsa). Herb UjściaUlanów miasto w pow. niżańskim, w woj. podkarpackim, w Dolinie Dolnego SanU, U Ujścia Tanwi do SanU, na połUdniowy wschód od Stalowej Woli. 1400 mieszkańców. Dawna osada flisacka, prawa miejskie 1616-1934, ponownie w 1958. Wyroby wikliniarskie i koszykarskie; przemysł chemiczny (tworzywa sztUczne). Drewniane kościoły z XVII w. i domy z XIX w. 1 Herb UlanowaUniejów miasto w pow. poddębickim, w woj. łódzkim, w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą, na połUdniowy wschód od Konina. 3100 mieszkańców. Znany od 1136, do XVI w. rezydencja arcybiskUpów gnieźnieńskich, prawa miejskie ok. 1290 do 1870, ponownie 1919. Przemysł dziewiarski (wyroby pończosznicze), odzieżowy. Ośrodek tUrystyczno-wypoczynkowy. Zamek z XIV w. (rozbUdowany w XVII i XIX w.); kościół z XIV-XV w. (w nim otoczone kUltem relikwie bł. BogUmiła). Herb UniejowaUstka miasto w pow. słUpskim, w woj. pomorskim, na WybrzeżU Słowińskim, U Ujścia SłUpi do Morza Bałtyckiego, na północny zachód od SłUpska. 17 300 mieszkańców. Znana od XII w. (w 1188 Uzt). Do 1945 Urzędowa nazwa Stolpmünde. Prawa miejskie 1945. Przemysł stoczniowy (trawlery rybackie, łodzie ratUnkowe), rybny. Port handlowy i rybacki. Nadmorski ośrodek tUrystyczno-wypoczynkowy i kąpielisko. Neogotycki kościół z drUgiej połowy XIX w. 2 Herb UstkiUstroń miasto w pow. cieszyńskim, w woj. śląskim, na skrajU Pogórza i BeskidU Śląskiego, nad Wisłą, na połUdniowy zachód od Bielska-Białej. 16 000 mieszkańców. Znany od 1305; w 1954 statUs osiedla, prawa miejskie 1956. KUźnia (dawna hUta żelaza), przemysł metalowy, maszynowy. Uzdrowisko balneologiczne; wody lecznicze chlorkowo-wapniowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste; leczenie chorób UkładU krążenia, przewodU pokarmowego,UkładU nerwowego, alergii. Częścią Ustronia jest ośrodek wypoczynkowy Jaszowiec. Herb UstroniaUstrzyki Dolne miasto powiatowe (siedziba powiatU bieszczadzkiego) w woj. podkarpackim, w Górach Sanocko-TUrczańskich, U podnóża Bieszczadów, nad Strwiążem. 10 300 mieszkańców. Prawa miejskie 1727; w 1939-51 w granicach ZSRR, powróciły do Polski w wynikU wymiany odcinków pogranicznych. Przemysł spożywczy, maszynowy. Ośrodek tUrystyczny i sportów zimowych (wyciągi narciarskie). MUzeUm Przyrodnicze Bieszczadów. Herb Ustrzyk Dolnych 3

Komentarze do: U • 0