2. Rachunek kosztów zadania BO i BZ

Dokument: pdf (46.2 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-02 03:28:53

Zadania od Bilansu Otwarcia do Bilansu Zamkniecia, Rachunek kosztów i RZiS Zadanie 1. Suma aktywów 15 300 Suma pasywów 15 300 Bilans otwarcia spólki A sporzadzony na 1.01.200X r.: srodki trwale 7 000 Kapital zakladowy 12 000 kredyty bankowe 2 000 Materialy 4 000 Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug 1 300 Naleznosci z tytulu dostaw i uslug 800 srodki pieniezne: w kasie 500 na rachunku bankowym 3 000 W styczniu mialy miejsce nastepujace operacje gospodarcze: 1. Naliczono wynagrodzenia w wysokosci 1 500 zl pracownikom produkcyjnym i 800 zl pracownikom administracji. 2. Wydano z magazynu na podstawie dokumentu RW rozchód wewnetrzny i zuzyto do produkcji materialy o wartosci 1 000 zl. 3. Otrzymano fakture VAT na kwote netto 600 zl, VAT 138 zl za energie elektryczna zuzyta w ciagu miesiaca. Dzialy produkcyjne zuzyly energie za 400 zl, a administracja za 200 zl. 4. Ustalono, ze wartosc miesiecznego zuzycia srodków trwalych na wydzialach produkcyjnych wynosi 300 zl. 5. Bank naliczyl 200 zl odsetek od udzielonych kredytów oraz 150 zl od srodków pienieznych zgromadzonych na rachunku bankowym. 6. Otrzymano od dostawcy 80 zl gotówka z tytulu kary umownej za wady w dostarczonych przez niego materialach. 7. Odpisano niesciagalne naleznosci w wysokosci 50 zl. 8. W wyniku zalania ulegly zniszczeniu materialy w magazynie o wartosci 100 zl. 9. Wyprodukowano i przyjeto do magazynu 100 sztuk produktów gotowych (wycenionych wg rzeczywistego kosztu wytworzenia). Produkcja w toku na koniec okresu nie wystapila. 10. Sprzedano odbiorcy 60 sztuk produktów po 36 zl/ szt. z odroczonym terminem platnosci plus VAT wg 23% faktura, odbiorca uregulowal polowe naleznosci przelewem Wyciag bankowy. Produkty wydano z magazynu - WZ wydanie zewnetrzne. 11. Oplacono gotówka koszty transportu produktów do odbiorcy wynoszace brutto 200 zl, fakture otrzymano. Zaksieguj podane operacje gospodarcze, przyjmujac zalozenie, ze ewidencja kosztów podstawowej dzialalnosci jest prowadzona tylko w ukladzie funkcjonalnym. Ustal wynik finansowy oraz sporzadz bilans zamkniecia na 31.01.200X r. (Wp - U = 10 000 - 3 000) Zadanie 2. Suma aktywów 695 000 Suma pasywów 695 000 Bilans otwarcia spólki A sporzadzony na 1.01.200X r.: Wartosci niematerialne i prawne 150 000 Kapital zakladowy 250 000 srodki trwale 120 000 Zobowiazania dlugoterminowe 145 000 Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug 300 000 Materialy 50 000 Naleznosci z tytulu dostaw i uslug 75 000 srodki pieniezne: w kasie 40 000 na rachunku bankowym 260 000 W styczniu mialy miejsce nastepujace operacje gospodarcze: 1. Zakupiono meble biurowe za 150 000 zl i przyjeto je do uzytkowania. Otrzymano fakture VAT na kwote netto 121 951,22 zl, VAT 28 048,78 zl, 1a zaplacono czekiem, 2. Miesieczne zuzycie wartosci niematerialnych i prawnych wynioslo 850 zl, 3. Zuzyto do produkcji materialy o wartosci 8 000 zl wydane z magazynu na podstawie dokumentu RW rozchód wewnetrzny wg rzeczywistych cen nabycia. 4. Przekazano innej spólce w formie aportu maszyne produkcyjna o wartosci poczatkowej 5 000 zl i dotychczasowym umorzeniu 1 500 zl. Wnetto = 5000-1500=3500 zaangazowanie trwale 5. Oplacono przelewem czynsz w wysokosci 1107 zl za wynajem pomieszczen. Wczesniej na poczatku miesiaca otrzymano fakture VAT na kwote netto 900 zl, VAT 207 zl. Ale nie ma w BO 6. Naliczono pracownikom i wyplacono gotówka wynagrodzenia w wysokosci netto 11 000 zl (brutto 15 278 zl). Skladki ZUS pracodawcy wynosily 3055 zl. 7. Otrzymano w formie darowizny materialy produkcyjne o wartosci 2 100 zl od firmy "Beta". 8. Otrzymano fakture VAT na kwote netto 3400 zl, VAT 782 zl za zakupione urzadzenie produkcyjne wymagajace montazu. 9. Ujawniono niedobór gotówki w kasie w wysokosci 2 000 zl, wynikajacy z winy kasjera. 10. Zaplacono przelewem 200 zl odsetek za zwloke. NOTA ODSETKOWA 11. Sprzedano za 30 000 zl netto, VAT 6 900, z odroczonym terminem platnosci, wszystkie produkty gotowe wytworzone w danym okresie. Produkty wydano z magazynu. Zaksieguj podane operacje gospodarcze, przyjmujac, ze ewidencja kosztów dzialalnosci podstawowej jest prowadzona tylko w ukladzie rodzajowym. Ustal wynik finansowy oraz sporzadz bilans zamkniecia na 31.01.200X r. (Wp - U = 200 000 - 80 000)

Komentarze do: 2. Rachunek kosztów zadania BO i BZ • 0