Sprawozdanie-rachunek błędu. Grupa 3A

Dokument: pdf (633.0 KB)
  • 8 stron
Opublikowany 2017-02-28 21:04:48

Ćwiczenia z metod fizycznych w biologii (07.12.11) Sprawozdanie nr. 4 Rachunek błędu Sprawozdanie wykonane przez:  Sandra Junik  Paulina Karpeta  Nikodem Kubicz  Ariel Makarowicz  Kamil Senderowski Kierunek – Biotechnologia Rok akademicki – 2011/12 Semestr – I Potok – II Grupa Ćwiczeniowa – 3A Zadanie nr. 1 - Ćwiczenie nr. 10.1.1. – Kalibracja pipety automatycznej. A. Cel doświadczenia: Doświadczenie ma na celu określenie dokładności i rzetelności pipety automatycznej. B. Materiały i odczynniki użyte w doświadczeniu: Doświadczenie wymagało pobrania następujących materiałów:  pipeta automatyczna o zakresie 1-5 ml  waga analityczna o dokładności 0,0001g  naczynko wagowe  zlewka  woda destylowana C. Przebieg doświadczenia: Po uprzednim przygotowaniu wszystkich potrzebnych materiałów, wykalibrowałyśmy wagę i za pomocą pipety automatycznej pobrałyśmy kolejno: 1ml, 1,5ml, 2ml, 3ml, 4ml, 4,5ml, 5ml wody destylowanej. Za każdym razem określałyśmy na wadze analitycznej masę pobranej cieczy. Dla każdej objętości pomiar został powtórzony dwudziestokrotnie. Wyniki pomiarów zostały umieszczone w poniższej tabeli. Tabela 1.1 1) Test Grubbs’a dla wartości 5ml: ( ) ∑ ( ) ∑ ( ) ( ) ∑( ) ∑( ) Wartość lub odczytana z tabeli 15.5*, dla n=20 wynosi dla 95% 0,6379. Wyniki, które zostały przez nas otrzymane, są większe od wartości granicznej (0,06379), dlatego nie należy ich odrzucać i uwzględnić w dalszych obliczeniach. Lp. Masa pobranej cieczy (g) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 1 1,9659 2,4109 2,9983 3,8857 5,0402 5,3739 5,7147 2 1,8924 2,4422 2,7725 3,8875 4,8844 5,4279 5,7246 3 1,8469 2,4443 2,9285 3,8772 4,8575 5,3634 5,7313 4 1,9425 2,4392 2,9937 3,8762 4,9111 5,3742 5,744 5 1,9648 2,4216 2,9286 3,8679 4,9 5,4199 5,7745 6 2,0038 2,4406 2,9161 3,9003 4,83 5,3592 5,6708 7 1,9875 2,3267 2,9441 3,7811 4,863 5,2728 5,7617 8 1,9204 2,4398 2,9116 3,7935 4,809 5,2762 5,6479 9 1,9447 2,4061 2,9301 3,8811 4,8793 5,4543 5,5969 10 1,9406 2,4457 2,9131 3,8874 4,9245 5,1989 5,5842 11 1,9428 2,4537 2,9211 3,9158 4,8503 5,2834 5,5811 12 1,9508 2,4344 2,9191 3,8799 4,9078 5,3966 5,648 13 1,9526 2,4407 2,9191 3,8859 4,8939 5,3693 5,7313 14 1,9487 2,4322 2,9438 3,9238 4,8946 5,3333 5,7123 15 1,9531 2,4545 2,7399 3,9097 4,8578 5,315 5,7229 16 1,9359 2,4457 2,8861 3,7319 4,8784 5,4 5,7403 17 1,9565 2,4511 2,9303 3,9121 4,9028 5,3188 5,6416 18 1,9605 2,4784 2,8949 3,8881 4,8681 5,2985 5,5852 19 1,9626 2,4524 2,9179 3,8967 4,8822 5,2915 5,7273 20 1,9553 2,2427 2,6489 3,8816 4,8833 5,2867 5,771 Objętość średnia (ml) 1,946415 2,425145 2,897885 3,87317 4,88591 5,34069 5,69058 2) Rzetelność 5 Rzetelność jest różnicą, pomiędzy otrzymaną średnią wartością i wartością rzeczywistą. Średnia próby dla 1ml wody znacznie odbiega od wartości rzeczywistej, dlatego wyniki należy uznać za mało miarodajne. 3) Powtarzalność √ ∑ √ gdzie: n – liczba prób d – różnica wartości wzorcowych i średnich Wartość s jest odwrotnie proporcjonalna do powtarzalności, dlatego jej mała wartość oznacza że powtarzalność pipety jest duża. Zadanie nr. 2 - Ćwiczenie nr. 10.1.3. - Rozkład normalny ilości liści siewek grochu. A. Cel doświadczenia: Wykonanie rozkładu normalnego cech osobniczych dla populacji siewek grochu. B. Otrzymane wyniki: Tabela 2.1: Zależność ilości liści grochu od długości pędu [cm] Lp Długość pędu [cm] Ilość liści Lp Długość pędu [cm] Ilość liści Lp Długość pędu [cm] Ilość liści Lp Długość pędu [cm] Ilość liści Lp Długość pędu [cm] Ilość liści 1 5,5 16 28 12 21 55 11,4 23 81 8,7 8 107 9,7 9 2 8 20 29 11,9 19 56 9,1 20 82 7,6 16 108 13 27 3 9,5 24 30 12,3 24 57 12,2 30 83 6,5 10 109 8,4 14 4 6,7 14 31 11,8 19 58 12,1 25 84 11,7 21 110 9,8 16 5 9,6 22 32 12,4 24 59 10,4 21 85 9,6 22 111 12,1 19 6 8,5 13 33 11,8 24 60 9,3 16 86 10,5 28 112 12,7 24 7 7,7 15 34 15,2 33 61 10,8 29 87 10,1 23 113 12,5 23 8 8 19 35 11,8 29 62 11,7 19 88 5,6 15 114 12,8 18 9 8,6 20 36 13,2 22 63 11 20 89 8,8 16 115 13,4 26 10 8,5 19 37 12,4 18 64 11,6 25 90 6,9 17 116 9,9 23 11 9 16 38 8 14 65 12,7 11 91 9,8 21 117 14,8 30 12 6,5 15 39 9,5 16 66 6,1 14 92 10,2 16 118 11,3 19 13 7,8 10 40 10,9 18 67 13,5 24 93 11,8 18 119 8,6 16 14 7,3 10 41 13,1 21 68 10 18 94 10,2 21 120 9,9 19 15 9,7 19 42 10,3 14 69 13,6 29 95 8 13 121 10,5 21 16 9,5 21 43 8,5 14 70 12,8 22 96 12,5 25 122 9,9 18 17 13,4 29 44 12,7 22 71 12,4 17 97 8,4 17 123 8,7 13 18 10,3 19 45 8,9 14 72 12,1 16 98 10,2 20 124 11,8 20 19 11 24 46 8,8 14 73 12 20 99 12,7 20 125 11,6 27 20 11,4 15 47 5,5 12 74 5,6 11 100 8,2 14 126 10,1 26 21 11,5 22 48 12,5 21 75 11,9 23 101 11,8 18 127 10,1 22 22 12 19 49 12,4 18 76 11,1 23 102 14,4 26 128 12,7 22 23 8,2 14 50 15,4 22 77 9,8 18 103 9,5 15 129 10,1 20 24 13,6 29 51 12,2 24 78 8 13 104 13,3 23 130 11 18 25 6,8 16 52 14 20 79 7,6 16 105 15,5 32 131 11,5 23 26 14,8 32 53 10,1 16 80 5,8 9 106 11,8 27 132 7,1 16 27 11,4 20 54 15,3 32 Tabela 2.2 : Lp. Przedział długości pędu dla poszczególnych grup<5,5;6,5) <6,5;7,5) <7,5;8,5) <8,5;9,5) <9,5;10,5) <10,5;11,5) <11,5;12,5) <12,5;13,5) <13,5...

Tagi:

Komentarze do: Sprawozdanie-rachunek błędu. Grupa 3A • 0