01 Programowanie w języku C

Dokument: pdf (31.4 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-03-08 15:27:30

1 PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ZADANIA ZAD. 1. [C1] Dla podanego poniżej programu napisanego w języku C podaj jak będzie wyglądał tekst wyświetlony na konsoli w wyniku uruchomienia programu i wprowadzenia przez użytkownika liczby 199 na wejściu. #include #include int main(){ int a=0,b=0,c=1,d=0; scanf("%d",&a); while(a>0) { b = a % 8; if (b % 2 == 1) d += c; c *= 10; a /= 8; } printf("%d",d); return 0; } ZAD. 2. [C1] Dla podanego poniżej programu napisanego w języku C podaj jaką liczbę wprowadził na wejściu użytkownik skoro tekst wyświetlony na konsoli w wyniku uruchomienia programu to 21. #include #include int main(){ int a=0,b=0,c=1,d=0; scanf("%d",&a); while(a>0) { b = a % 10; if (b % 2 == 1) d += b; else d += b * b; a /= 10; } printf("%d",d); return 0; } ZAD. 3. Jaki będzie wynik działania tego programu? int f(int a, int b){ int a1=a, b1=b; 2 while (a1 != b1) if (a1 < b1) a1+=a; else b1+=b; return a1; } int main(void){ printf("%d\n", f(12, 18)); return 0; } ZAD. 4. Jaki będzie wynik działania tego programu? int f(int a, int b){ int a1=a, b1=b; while (a1 != b1) if (a1 < b1) a1+=a; else b1+=b; return a; } int main(void){ printf("%d\n", f(12, 18)); return 0; } ZAD. 5. Jaki będzie wynik działania tego programu? int f(int a, int b){ int res= a; while (b > a){ res+= b; b/= 2; } return res; } int main(void){ printf("%d\n", f(22, 64)); return 0; } ZAD. 6. Jaki będzie wynik działania tego programu? int f(int a, int b){ int val= a, i=1; while (b > a){ val+= b; b/= 2; i++; } return i; } int main(void){ printf("%d\n", f(22, 64)); return 0; }

Komentarze do: 01 Programowanie w języku C • 0