11 - Wprowadzenie do Matlaba

Dokument: pdf (81.8 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-03-02 03:35:48

11 Metodyka i Techniki Programowania Wprowadzenie do Matlaba dr inż. Lucjan Janowski, mgr inż. Jacek Wszołek 2013-05-08 MATLAB (nazwa jest skrótem MATrix LABoratory) jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do rozwiązywania problemów numerycznych. Składa się on z języka, bibliotek, środowiska uruchomieniowego oraz IDE. Jest dostępny na wiele platform sprzętowo-programowych i jest BARDZO drogi... Ćwiczenie 1 Zapoznanie się z Matlabem W języku MATLAB każda zmienna jest wielowymiarową tablicą, często mylnie zwaną macierzą. W odróżnieniu od języka C/C++, tablice indeksuje się od ,,1'' a nie od ,,0''. 1. Zapoznaj się z operacjami wykonywanymi na tablicach. Funkcje: zeros(), ones(), size(). Operatory: +, .+, -, .-, *, .*, ^, ‘, /, ./, etc. Utwórz dwie macierze A i B, wypełnij je losowymi liczbami i przeprowadź na nich operacje obliczeniowe z wykorzystaniem wyżej wymienionych operatorów. Jeżeli napiszesz C=A*B, oraz A i B będą tablicami odpowiedniego rozmiaru to zostaną one potraktowane jak macierze i zostanie wykonane mnożenie macierzowe. Macierz C zostanie automatycznie utworzona, ponieważ w tym języku zmienne tworzą się automatycznie – nie trzeba ich deklarować. Podstawowym typem zmiennych (rzadko używa się innych) jest typ zmiennoprzecinkowy podwójnej precyzji, zespolony. 2. Dla jednej z wyżej wymienionych funkcji proszę zapoznać się z opisem przedstawionym w helpie (polecenia help, doc). Jeden z przykładów z dokumentacji skopiuj do linii komend i uruchom. 3. Proszę zapoznać się ze sposobami podglądu wartości zmiennych. Okno Workspace oraz nazwa zmiennej enter. Proszę wyświetlić wartości zmiennych używanych w przykładzie z punktu 1. Ćwiczenie 2 Zapisywanie komend do pliku 1. Proszę utworzyć nowy plik wybierając w menu file->new->M-file. Następnie proszę napisać skrypt, składający się z serii instrukcji zawierających funkcje rand pętlę for oraz funkcję plot. Celem skryptu jest narysowanie (z wykorzystaniem funkcji plot) kilku wykresów o różnym formatowaniu. Na wykresach mogą się pojawić funkcje typu wielomian (np. ࢌሺ࢞ሻ = ૝࢞૜ + ૞࢞૛ + ૟࢞ + ૠ dla ࢞ ∈ [−૞, ૞], sin(), exp(), log10(), log2()). Pomocne może okazać się użycie funkcji figure i/lub subplot. 2. Otrzymany plik proszę zapisać pod nazwą cw2.m. Skrypt można uruchomić wpisując cw2 w linii poleceń Matlaba lub wciskając klawisz F5 w edytorze. W okienku ,,Command Window'' pojawią się błędy, ostrzeżenia i komunikaty generowane przez program cw2. Ćwiczenie 3 Zapisywanie i odczytywanie danych 1. Zapoznanie się z funkcją save ze szczególnym uwzględnieniem opcji '-ASCII' oraz możliwości zapisywania wybranych zmiennych. 2. Zapoznanie się z funkcją load oraz z możliwością importu plików zapisanych w formie tekstowej (file- >import data ...). 3. Zapisz dane powstałe podczas pracy nad ćwiczeniem 2. Następnie wyczyść środowisko pracy (polecenie clear all) i wczytaj ponownie zapisane dane, ale wybierając jedynie niektóre zmienne (np. wyniki obliczeń). Ćwiczenie 4 Zapisywanie danych za pomocą funkcji fprintf. 1. Otwieranie pliku za pomocą funkcji fopen(nazwa), przećwicz różne opcje otwierania: r, w, a. Zapisz dane za pomocą funkcji fprintf, wykorzystując opcje formatowania: \n, %d, %.5f, %s. Zapoznaj się z funkcją sprintf, w celu składania tekstu. Zamknij plik za pomocą fclose. 2. Dane zapisane z wykorzystaniem funkcji save w ćwiczeniu 3. Zapisz do pliku tekstowego wykorzystując ww. funkcje. Ćwiczenie 5 Tworzenie funkcji 1. Funkcje w środowisku MATLAB poza tym, że mogą zawierać wiele argumentów (co jest oczywiste) to mogą również zwracać wiele wartości (co zasadniczo odróżnia je od funkcji np. w języku C/C++) 2. Proszę utworzyć nowy plik komendą file->new->M-file. Następnie do tego pliku proszę wpisać instrukcje: function [listę arg. wyjściowych] = nazwa funkcji (lista arg. wyjściowych). 3. Funkcja powinna na wejściu pobierać 2 argumenty: macierze: A, B. Funkcja powinna zwracać sumę, różnicę oraz wyznaczniki macierzy A i B. 4. Uruchom funkcję w okienku ,,Command Window'' oraz z poziomu skryptu.

Tagi:

Komentarze do: 11 - Wprowadzenie do Matlaba • 0