WSTĘP DO PŁYWANIA

Dokument: pdf (67.0 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2017-03-02 07:09:02

KONSPEKT LEKCJI Z PŁYWANIA TEMAT: Nauka podstawowych elementów. KLASA: I CELE GŁÓWNE: 1. Umiejętności:- oswojenie z wodą ,nauka zanurzania głowy ,otwierania oczu i wydechu do wody. 2. Sprawność motoryczna :-rozwijanie orientacji , koordynacji ruchowej, szybkości. 3. Wiadomości:- znaczenie otwierania oczu pod wodą i wydechu do wody. 4. Akcent wychowawczy:- współpraca w zespole i z partnerem ,rywalizacja. MIEJSCE: kryta pływalnia ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH: 15 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut SPRZĘT: krąŜki ,piłeczki ping- pongowe, obręcze DATA: PROWADZĄCY: Joanna Orszulik CZĘŚCI LEKCJI TOK LEKCJI TREŚĆ LEKCJI DOZ OW ANE UWAGI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE I CZĘŚĆ WSTĘP- NA 1.Zorganizowan ie grupy i sprawdzenie gotowości do ćwiczeń 2.Motywacja do zajęć 3.Rozgrzewka psychomotoryk a i profilaktyka 1.Zbiórka w szeregu 2.Powitanie 3.Sprawdzenie liczby ćwiczących kontrola ubioru i czystości 1.Podanie tematu i zadań do realizacji oraz motywacja do aktywnego udziału w lekcji. Na lądzie: 1.W postawie zasadniczej: krąŜenie ramion w przód i w tył 2. W rozkroku skrętoskłony do nogi prawej i lewej. 3. W opadzie tułowia wymachy ramion w przód i w tył. 4. Skłony tułowia w bok w prawo i lewo. 5. W postawie zasadniczej krąŜenie udem w przód i w bok, zmiana nogi. 6. 10 przysiadów Przejście pod prysznic W wodzie: 1. „Szczupak i rybki”- jeden z ćwiczących „szczupak” stoi na środku. „Rybki” stoją przy ścianie basenu. Na sygnał rybki przedostają się na druga stronę basenu odpychając się ramionami od wody. Dotknięta rybka staje się szczupakiem. 2’ 1’ 7’ o o o o o o o o o N -stroje kąpielowe i czepki - nie ćwiczący siadają na ławce Uczymy się zanurzania głowy , otwierania oczu i wydechu do wody Dzięki otwieraniu oczu będziecie rozwijali orientację w wodzie a opanowanie wydechu do wody będzie niezbędne w pływaniu poszczególnymi stylami o o o o o o o o o N - nauczyciel zwraca uwagę aby dzieci nie biegły pod prysznic -rozpoczęcie i zakończenie ćwiczeń na znak prowadzącego. - nauczyciel określa sposób wejścia do wody, dzieci siadają na brzegu basenu i wskakują do wody 2. „Berek kucany”- wyznaczony berek stara się dotknąć ćwiczących, którzy broniąc się przed złapaniem chowają się pod wodę. Dotknięty, który nie zdąŜył się zanurzyć staje się berkiem. - dzieci ćwiczą bez okularków. - głębokość wody do pasa. -ustawienie w rozsypce II CZĘŚĆ GŁÓW- NA 4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności i rozwijanie zdolności twórczych. 1. „Skaczący pstrąg”- uczniowie skaczą z głębokiego przysiadu, starając się wyskoczyć jak najwyŜej nad powierzchnię wody. Co kilka skoków rzucają się płasko na wodę. 2. Przejście pod ramionami dzieci trzymających się oburącz. 3. Przejście pod brzuchami stojących dzieci trzymających się za barki 4.,, Kalkulator” -na sygnał nauczyciela jeden ćwiczący zanurza się pod wodę i patrzy na dłonie partnera. Liczy ilość palców jednej i drugiej ręki ,po czym ją sumuje. 5.,,Piłka w kole”-3 ćwiczących stoi w opadzie tułowia na obwodzie koła i chwyta za obręcz ,starają się kolejno dmuchać na piłeczkę pingpongową ,podając ją kolejno współćwiczącemu 6.W kole-trzymając się za ręce ,ćwiczący kolejno zanurzają głowę i po wynurzeniu patrzą na prowadzącego . 30 ‘ -ustawienie w rozsypce - uczniowie dobierają się w trójki -nie wolno wycierać oczu i nosa -grupa ustawia się w kole 7,,Poławiacze pereł”- nauczyciel wrzuca do wody krąŜki ,które uczniowie starają się wyłowić. Wygrywa ten uczeń który wyłowi najwięcej ”pereł” 8.,,Gotująca się woda”- na sygnał wszyscy ćwiczący wykonują głęboki wdech i przysiad zanurzając się w wodzie .Powoli wypuszczają powietrze do wody ,którego pęcherzyki przypominają gotującą się wodę 9.W parach ,naprzeciw siebie jeden z ćwiczących stoi w rozkroku natomiast drugi przepływa między nogami. 10.Z przysiadu na brzegu basenu skoki do wody na nogi -nie moŜna pomagać sobie nogami i wyławiać bez otwierania oczu. -ustawienie grupy w rozsypce -ustawienie w szeregu na brzegu basenu N zwraca uwagę czy palce są zagięte na krawędzi basenu i delikatnie daje znak do skoku III CZĘŚĆ KOŃCO- WA 5.Uspokojenie organizmu 6.Czynności organizacyjne 7.Nastawienie do aktywnego i samodzielnego działania w czasie pozalekcyjnym 1.,,Czaty w wodzie”- uczniowie poruszają się w stronę nauczyciela .W momencie gdy nauczyciel odwróci się w ich stronę muszą stać bez ruchu. 1.Po dojściu do brzegu uczniowie kierują się do drabinek i pojedynczo wychodzą z wody 2.Omówienie lekcji i ocena całościowa grupy 3.Zbiórka,sprawdzenie stanu liczebnego 1.Zachęcenie do pójścia na pływalnię z rodzicami -ustawienie na środku basenu w szeregu -pochwała dla najlepszych o o o o N

Komentarze do: WSTĘP DO PŁYWANIA • 0