rzeczywiste07

Dokument: pdf (714.7 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-09-02 14:41:02

Projekt „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet SWPS ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25 www.swps.pl Liczby rzeczywiste 07 Temat: Obliczanie wartości wyrażeń wymiernych. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:  Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne PP III 1.5  Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych PP III 6.2  Przekształcanie wyrażeń algebraicznych PP III 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Cele lekcji:  Obliczanie wartości wyrażeń wymiernych PP IV 1.2  Określanie dziedziny wyrażenia wymiernego. Cele sformułowane w języku ucznia:  Będziesz ćwiczyć wyznaczanie dziedziny wyrażenia wymiernego dla określonej wartości zmiennej.  Będziesz obliczać wartość liczbową wyrażenia wymiernego.  Będziesz ćwiczyć rozwiązywanie zadań testowych i otwartych dotyczących wartości wyrażeń wymiernych. Co uczniowie będą potrafili po lekcji:  Obliczać wartość liczbową wyrażenia wymiernego.  Określać dziedzinę wyrażenia wymiernego. Przebieg lekcji (metody i aktywności): 1. Czynności organizacyjne. 2. Sprawdzenie zadania domowego. 3. Podanie tematu, celów w języku ucznia i na co będziemy zwracać uwagę. 4. Praca z skryptem 1 dla ucznia. a. Rozwiązanie na tablicy zadania 1, 4 przez wybranego ucznia. b. Praca w grupach. Rozwiązywanie zadań: 2, 3, 5, 6, 7, 8. c. Przedstawienie rozwiązań zadań przez przedstawicieli grupy. Dyskusja i weryfikacja rozwiązań. 5. Pytanie kluczowe 6. Podsumowanie lekcji i przypomnienie, na co będziemy zwracać uwagę. Projekt „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet SWPS ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25 www.swps.pl Pytanie kluczowe dla uczniów: Pierwszy pracownik potrzebuje 5 godzin na wykonanie pewnej pracy. Drugi pracownik na wykonanie tej samej pracy potrzebuje 6 godzin. Jaką część pracy wykonają w ciągu dwóch godzin pracując wspólnie? Praca domowa: Zadania z wybranego podręcznika. Materiały i pomoce dydaktyczne:  skrypt 1  komputer/ rzutnik/ tablica multimedialna oprac. L2

Komentarze do: rzeczywiste07 • 0