PT_13_NrCw6_Porzezynska

Dokument: pdf (1.4 MB)
  • 6 stron
Opublikowany 2017-09-09 14:07:05

Marta Porzeżyńska Agnieszka Zielińska Kinga Pniewska Grzegorz Krzewski IBM2 LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ĆWICZENIE NUMER 6 „Wzmacniacze szerokopasmowe” SPRAWOZDANIE Opracowanie wyników Wykreślić zmierzone charakterystyki na osobnych wykresach. Oś pionowa to wzmocnienie wyrażone w mierze logarytmicznej, a oś pozioma stanowi częstotliwość sygnału pomiarowego w skali logarytmicznej. a) Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji wspólny emiter b) Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji wspólna baza c) Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji wspólny emiter + wspólna baza d) Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji wspólny kolektor + wspólna baza e) Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji wspólny kolektor + wspólny emiter Obliczyć wzmocnienie małosygnałowe, rezystancję wejściową i wyjściową korzystając ze wzorów w instrukcji papierowej. Porównanie wyników pomiarów wzmocnienia małosygnałowego z obliczeniami teoretycznymi: A B C D E Teoria Pomiar Teoria Pomiar Teoria Pomiar Teoria Pomiar Teoria Pomiar K [V/V] -132,76 -106 13,4 12,85 -117,25 -97,9 66,5 56,91 133,04 119 Wioski: Wszystkie badane układy spełniają równanie B/fsr>1 (B – szerokość pasma), czyli są wzmacniaczami szerokopasmowymi. Problemem jest natomiast stworzenie wzmacniacza szerokopasmowego dla częstotliwości wyższych niż 1MHz. Takich wzmacniaczy nie badaliśmy. Jak widać na podstawie powyższych tabel wyniki pomierzone podczas zajęć laboratoryjnych odbiegają tylko w niewielkim stopniu od wartości otrzymanych na drodze teoretycznych obliczeń. Największe wzmocnienie uzyskaliśmy w konfiguracji CC-CE (układ nie odwracał fazy). Nieco mniejszym wzmocnieniem (teoretycznie) charakteryzował się układ CE (odwracał fazę sygnału wyjściowego), jednak w praktyce to układ CC-CE był nieco lepszy pod względem wzmocnienia. Najmniejsze wzmocnienie miał układ CB, miał on również najmniejszą rezystancję wejściową. Układ CE ze względu na pojemność Millera charakteryzował się niewielką, w porównaniu do innych układów, górną częstotliwością trzydecybelową, jednak ta wada została zniwelowana w kaskodzie za pomocą dodatkowego tranzystora w konfiguracji CB.

Komentarze do: PT_13_NrCw6_Porzezynska • 0