PT_13_NrCw11_Porzezynska

Dokument: pdf (1.2 MB)
  • 5 stron
Opublikowany 2017-09-09 14:06:49

Marta Porzeżyńska Patrycja Matejek IBM2 LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ĆWICZENIE NUMER 11 „Podstawowe układy pracy tranzystora MOS” SPRAWOZDANIE 1. Opracowanie wyników Wykreślić zmierzone charakterystyki na osobnych wykresach. Oś pionowa to wzmocnienie wyrażone w mierze logarytmicznej, a oś pozioma stanowi częstotliwość sygnału pomiarowego w skali logarytmicznej. 0,1 1 10 100 1000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 f [kHz] - oś logarytmiczna 20log|Ku|[dB] Charakterystyka amplitudowa układu CS tranzystora MOS Common Source Wnioski i spostrzeżenia: Charakterystyki amplitudowe wszystkich układów pokazują, że przez dłuższe pasmo częstotliwości wzmocnienie utrzymuje się na podobnym poziomie, Wykresy charakterystyk amplitudowych są podobne przebiegiem do wykresu teoretycznego pracy tranzystora, ewentualne odchylenia zależą od błędów pomiarowych, niedokładności wykonania pomiarów oraz od układu pracy tranzystora MOS, w którym się znajdował podczas pomiaru (CS, CG lub CD). 0,1 1 10 100 1000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 f [kHz] - oś logarytmiczna 20log|Ku|[dB] Charakterystyka amplitudowa układu CG tranzystora MOS Common Gate 0,1 1 10 100 1000 10000 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 f [kHz] - oś logarytmiczna 20log|Ku|[dB] Charakterystyka amplitudowa układu CD tranzystora MOS Common Drain Obliczyć wzmocnienie małosygnałowe, rezystancję wejściową i wyjściową korzystając ze wzorów w instrukcji papierowej. Porównanie wyników pomiarów z obliczeniami teoretycznymi: CS CG CD ` Teoria Pomiar Teoria Pomiar Teoria Pomiar in -9,02 -8,4 9,02 8,9 0,7646 0,76 [ Ω] 292,74 286 2,243 272 293,59 109 [ Ω] 46,68 287 46,83 287 2,29 134 L3 [kHz] 0,148 0,107 0,088 0,084 0,069 0,2 3 [kHz] 403,1 421,6 399,1 457,1 1396 1460 Wnioski i spostrzeżenia Niektóre wyniki teoretycznych obliczeń są zbliżone do pomierzonych wartości, choć większość odbiega od zgodności. Zapewne jest to wynikiem nieprawidłowego wykonania ćwiczenia. Układ CS ma dużą rezystancją wejściową i wyjściową, odwraca fazę sygnału wejściowego. Układ CG ma małą rezystancję wejściową teoretyczną, trochę większą rezystancję wyjściową teoretyczną i nie odwraca fazy sygnału wejściowego. Układ CD ma dużą rezystancję wejściową teoretyczną, małą rezystancję wyjściową teoretyczną i dodatnie wzmocnienie napięcia - mniejsze od jedności.

Komentarze do: PT_13_NrCw11_Porzezynska • 0