ue3

Dokument: pdf (1.0 MB)
  • 13 stron
Opublikowany 2017-09-09 14:06:19

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ĆW. NR 3 WZMACNIACZ REZONANSOWY Marta Porzeżyńska Patrycja Matejek Data wykonania ćwiczenia: 15.03.2013 Data wysłania sprawozdania: 21.03.2013 2.1 Pomiary charakterystyki amplitudowej wzmacniacza z pojedynczym obwodem rezonansowym 1) Przykładowe obliczenia: 2) Charakterystyki częstotliwościowe 20log|K| w funkcji częstotliwości a) oś pionowa liniowa, oś pozioma logarytmiczna, jak było zadane w poleceniu: obie osie liniowe, gdyż moim zdaniem tak dużo lepiej widać charakterystykę: b) oś pionowa liniowa, oś pozioma logarytmiczna, jak było zadane w poleceniu: obie osie liniowe, gdyż moim zdaniem tak dużo lepiej widać charakterystykę: c) oś pionowa liniowa, oś pozioma logarytmiczna, jak było zadane w poleceniu: obie osie liniowe, gdyż moim zdaniem tak dużo lepiej widać charakterystykę: d) oś pionowa liniowa, oś pozioma logarytmiczna, jak było zadane w poleceniu: obie osie liniowe, gdyż moim zdaniem tak dużo lepiej widać charakterystykę: 3) Wnioski: Z wykresów widać, że największe wzmocnienie występuje w przypadku braku obciążenia obwodu rezonansowego i wyjścia z kolektora. Porównując układy a i b można zauważyć że na wyjściu z dzielnika pojemnościowego otrzymujemy sygnał o amplitudzie o połowę mniejszej niż bezpośrednio z wyjścia kolektora. Wynika to z odpowiednio dobranych parametrów kondensatorów będących dołączonych do emitera kondensatora (pełniących funkcję dzielnika pojemnościowego). Ponadto zauważamy że dołączając dodatkowe obciążenie do obwodu rezonansowego poprzez pojemność sprzęgającą do dzielnika pojemnościowego maleje nam wzmocnienie oraz poszerza się pasmo trzydecybelowe. Spodziewaliśmy się takiego wyniku, ponieważ ów dołączony układ zapewnia nam ujemne sprzężenie zwrotne. Wyniki analizy teoretycznej odbiegają w pewnym stopniu od wartości pomierzonych doświadczalnie. Wynika to z kilku powodów, ale przede wszystkim stąd, że przyjęliśmy pewne uproszczenia analizując układ. 2. 2 Pomiary charakterystyki amplitudowej wzmacniacza z podwójnym obwodem rezonansowym 1) Charakterystyki częstotliwościowe: 20log|K| w funkcji częstotliwości a) b) c) d) 2) Wnioski W badanych obwodach występował podwójny obwód rezonansowy więc zgodnie z teorią powinnyśmy otrzymać charakterystykę amplitudową z podwójnym szczytem (występują dwa lokalne maksima). Dokładnie to samo zaobserwowaliśmy na laboratorium. 3) Zdjęcia z oscyloskopu: Układ a Układ b Układ c Układ d 2. 3 Pomiary charakterystyki amplitudowej wzmacniacza z potrójnym obwodem rezonansowym 1) Charakterystyki częstotliwościowe: 20log|K| w funkcji częstotliwości a) b) c) 2) Zdjęcia z oscyloskopu: Układ a Układ b Układ c 3) Wnioski końcowe Porównując wzmacniacze rezonansowe z pojedynczym, podwójnym oraz potrójnym obwodem rezonansowym możemy wyciągnąć następujące wnioski: im więcej mamy obwodów rezonansowych tym mniejsze jest wzmocnienie układu, jednakże pasmo trzydecybelowe badanych wzmacniaczy jest szersze. Każdy dodatkowy układ wprowadza dodatkowe zafalowania na charakterystyce amplitudowej i tak, dla jednego obwodu rezonansowego, mamy jedno maksimum, dla dwóch obwodów rezonansowych mamy dwa maksima przedzielone lokalnym minimum, a dla trzech obwodów rezonansowych mamy trzy maksima poprzedzielane lokalnymi minimami. Dla większej liczby obwodów będzie więcej takich zafalowań.

Komentarze do: ue3 • 0