USUX W02

Dokument: pdf (91.5 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:12:09

Wykład 2 – System plików systemu UNIX Dla Rzeczywisty system plików - UFS (unix file system) NFS – sieciowy system plików – NTFS, flash, wymienne nośniki danych Wirtualny system plików - przy otwieraniu pliku, w VFS są odpowiednie wskaźniki do rzeczywistego systemu plików Struktura systemu plików 1) Struktura katalogowa ● Organizacja struktury katalogowej ➢ partycja logiczna – odrębne systemu plików ➢ montowanie – punkt montowania | polecenia mount, unmount, df, automount 2) Katalogi ● -pozycje: . - katalog bieżący | .. - katalog nadrzędny / bin/ - podstawowe pliki wykonywalne, binarne sbin/ - j.w ale dla administratora, lib/ dev/ - pliki reprezentujące urządzenia etc/ - pliki konfiguracyjne kernel/ - dla linuxa będzie boot/linus root/ - użytkonik root var/ - usr/ - opt/ proc/ - obraz procesów systemu – każdy z procesów dostaje swój katalog home/ users/ stud/ tmp/ - pliki tymczasowe, wykorzystuje się tutaj pamięć pomocniczą /usr/ bin include lib man local sbin adm X – pliki zwiazane z systemem X-window /proc/ 1 2 3 ... 3) Nazwy plików ● nazwy proste ● nazwa ścieżkowa – nazwa razem z katalogiem w którym się znajduje plik, może być podana w sposób względny albo bezwzględny ➢ bezwzględna zaczyna się od / np. /usr/local/bin, /bin/zsh ➢ ścieżka względna – jest zawsze względem bieżącego katalogu np. zsh, ./skrypt, ../../../bin/program 4) Podstawowe polecenia [] - część opcjonalna ● pwd – pokazuje ścieżkę obecnego katalogu ● cd [katalog] – zmiana katalogu bieżącego, bez argumentu powrócimy do home → /etc/passwd, NIS, NIS+, LDAP Każdy proces ma swój katalog bieżący. Jeżeli wywołujemy program z powłoki to program dziedziczy po powłoce katalog bieżący ● ls [opcje] plik|katalog …] - wypisuje informacje o plikach. ◦ -a/-A – wyświetlenie plików ukrytych/podobnie ale bez . i .. ◦ -i – dodatkowo wyświetla numery i-węzłów – związane są ze sposobem przechowywania plików ◦ -l – wyświetlenie atrybutów plików, pobiera je z i-węzła ◦ -d – wyświetla informacje o katalogu, nie wyświetla jego zawartości, bo standardowo podając nazwę katalogu wypisuje nam listę plików w nim zawartych, w odróżnieniu od plików, gdzie od razu podaje jego szczegóły. ● File plik… - próbuje rozpoznać zawartość i podaje co zawiera 5) Typy plików Nie ma ograniczeń co do nazw i typów plików. Typ pliku jest jednym z jego atrybutów ● plik zwykły – plik zawierający kod binarny jak i zwykły tekst, po prostu dowolny plik, nie ma znaczego co w nim jest, jeżeli przechowuje jakieś informacje ● katalog – odrębny typ służący do przechowywania informacji o strukturze danych, jest reprezentowany jak plik. Ma 2 informacje: nazwa i numer węzła, gdzie jest przechowywany w systemie ● plik specjalny – służą do reprezentowania urządzeń w systemie. To nie są sterowniki, są to pliki reprezentujące urządzenia. ◦ Znakowy – reprezentują urządzenia o dostępie sekwencyjnym ◦ blokowy – j.w tyle, że blokowy ● dowiązanie symboliczne – wskazanie na inny plik ● kolejka FIFO – służy do komunikacji między procesami ● gniazdo – mechanizm komunikacji procesów. Używany do komunikacji procesów wewnątrz systemu? 6) Ochrona plików a) Prawa własności ➔ UID – identyfikator użytkownika, właściciela pliku ➔ GID – identyfikator grupy użytkowników ➔ chown [opcje] właściciel[:grupa] plik… - służy do zmiany właściciela ➔ chown [opcje] :grupa plik… ➔ chgrp [opcje] :grupa pliki… dokładnie to samo co powyżej • Zwykły użytkownik nie może zmienić właściciela, ale nie może zmienić grupy o ile do niej/ich nie należy. Grupy użytkownika jest przechowywana w /etc/passwd – standardowa grupa, /etc/group – pozostałe grupy • root może zmieniac dowolnie b) Prawa dostępu ● - kategorie użytkowników: ➢ właściciel u ➢ grupa g ➢ pozostali o ● prawa użytkowników ➢ do czytania r ➢ do pisania w ➢ do wykonywania x ● znaczenie praw dostępu dla katalogów ➢ prawo czytania – ls, ls -i ➢ prawo pisania – dodawanie plików do katalogów ➢ prawy wykonywania – cd, ls -l (odczytanie atrybutów) ● polecenie chmod ➢ tryb pliku: typ (4 bity) + prawa dostępu (9 bitów) + modyfikatory praw dostępu (3 bity). ➢ Tryb numeryczny – chmod 754 plik ➢ tryb symboliczny – kategoria operacje prawa ➢ atrybut umask – atrybuty nowych plików – są dodawane do praw ➢ umask [s] maska - rwx rwx rwx właściciel grupa pozostali rwx r-x r-- Rwx rwx rwx 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 – tryb num. U G O A + dodanie praw - usunięcie praw = zastąpienie praw R W X

Tagi:

Komentarze do: USUX W02 • 0