USUX W01

Dokument: pdf (63.7 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:13:14

Wykład 1 Cechy systemu UNIX a) wielodostęp – każdy użytkownik ma system na wyłączność b) wielozadaniowość c) wielowątkowość – można w nim wyróżnić wiele wątków sterowania, któr emogą być wykonywane przez wiele rdzeni, procesorów d) wieloprzetwarzanie symetryczne – umożliwia równoległe wykonywanie instrukcji przez wiele procesorów e) uruchamianie zadań w łagodnym czasie rzeczywistym – nie nadaje się do krytycznych zadań – oznacza to, że pewne wyróżnione procesy dostają najwyższy priorytet wykonania, ale nie gwarantuje to czasu wykonania f) pamięć wirtualna – system rozciąga system na zasoby fizyczne i część pamięci dyskowej, pamięci pomocniczej. System bierze na soebie zarządzanie tym g) wirtualny system plików – warstwa pośrednicząca która ujednolica dostęp do systemu plików, dzięki czemu można używać go z dowolnym systemem plików. Dzięki temu powyżej tej warstwy można mieć jednolity interfejs h) obsługa różnych rzeczywistych systemów plików i) obsługa różnych protokołów sieciowych j) budowa modularna jądra Rys historyczny Początki w AT&T 1. Unix powstał na komputer PDP-7 w 1969r a) Ken Thompson i Dennis Richie, Laboratorium Bella AT&T 2. UNIX Edycja 1 (1971) 3. UNIX Edycja 3 (1973) a) Napisany w języku C (powstał na potrzeby napisania systemu) 4. UNIX Edycja 7 (1978) a) PDP-11, Interdata – na te komputery 5. UNIX 32V (1978) – pierwsza implementacja UNIXa na komputer 32-bitowy VAX- 21 6. UNIX Edycja 10 Wszystkie powyższe wersje były na potrzeby wewnętrzne, jedynie niektóre uniwersytety dostały kod źródłowy na potrzebę rozwijania UNIX System V 1. UNIX System III (1982) 2. UNIX System V (1983) 3. UNIX System V wersja 2 (1984) SVR2 4. UNIX System V wersja 3 (1987) SVR3 5. UNIX System V wersja 4 (1989) SVR4 6. UNIX System V wersja 4.1/ES/MP SVR4.2/ES/MP UNIX BSD (Berkeley Software Distribution) 1. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley California 2. dystrybucje BSD – zwykle dodawano numerki a) 1 BSD – oparte na UNIX Edycja 6 b) 2 BSD c) 3 BSD – oparte na UNIX 32V d) 4 BSD (1980) e) 4.x BSD – popularna wersja 4.4 BSD z 1993 3. WKŁAD W ROZWÓJ UNIX a) pamięć wirtualna b) gniazda BSD c) protokoły TCP/IP d) interpreter poleceń c-shell (csh) (obecnie bardziej popularne bash, zsh) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Standardy systemu UNIX Dla osób piszących rzeczy na UNIXa, nie jest ważne co siedzi w systemie, jądrze a jedynie interfejsy, programy standardowe, które można wykorzystać w programach. ➢ SVID – System V Interface Definition ➢ 4.4 BSD – konkurencyjne rozwiązanie do SVID ● POSIX (Portable Operating System Interface) – kompromis standaryzacyjny powyższych dwóch interfejsów. - IEEE, ISO 1. ISO Std. 1003.1, POSIX-1003.1, POSIX.1 - Obsługiwał on interfejsy programownia i narzędzi systemowych dla systemu UNIX (jak wywoływać, z jakimi argumentami, jakie funkcje dostępne dla programistów) 2. POSIX.1 – 1988, POSIX.1 – 1990, POSIX.1 – 1996, POSIX.1 – 2001, POSIX.1 – 2008 ● XPG (X/OPEN Portability Guide) – X/OPEN – konkurencyjne rozwiązanie dla POSIXa stworzone przez producentów 1. XPG3, XPG4 ● SUS (Single UNIX Specification) – Open Group – wywodzi się z XPG i grupy X/OPEN 1. SUS 1, SUS 2, SUS 3 (W pełni zgodny z POSIX.1-2001), SUS4(zgodny z POSIX.1- 2008) – jest zgodny z POSIX, ale jest trochę rozszerzony Wersje komercyjne ➔ SunOS, Solaris – Sun ➔ HPUX - HP ➔ AIX - IBM ➔ ULTRIX, OSF/1, Digital UNIX – DEC ➔ A/UX, Mac OS X – Apple ➔ SCO UNIX, UnixWare – (SCO) ➔ UNICOS – Cray ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Systemy unixowe ● Linux ● FreeBSD ● OpenBSD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Struktura systemu UNIX Jądra bywają różne • tradycyjne jądro monolityczne – całe jądro pracuje jak jeden program, nie ma przełączania pomiędzy modułami (jak jedność) • nowoczesne jądro modularne Procesy Interfejs funkcji systemowych Jądro Sprzęt

Tagi:

Komentarze do: USUX W01 • 0