Wejściówka + rozwiązania

Dokument: pdf (214.7 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:07:43

Wejściówki SYMSE – lab2 „Analiza widmowa sygnałów”, realizacja prof. Jakubiak, ZTSO 1. Co robi funkcja fft w Matlabie? Odpowiada za szybką transformatę Fouriera. Występuje w dwóch rodzajach: a) fft(x) – zwraca transformatę wektora x o takim samym rozmiarze jak wektor b) fft(x,n) - zwraca transformatę wektora x o rozmiarze jak n, jeśli n>x nadmiarowe elementy wektora wypełniane jest zerami, jeśli n0. 7. Co to jest transformata Fouriera? Transformata F jest to funkcja będąca wynikiem przekształcenia funkcji w dziedzinie czasu na funkcję w dziedzinie pulsacji/częstotliwości. 8. Radix 2 - butterfly diagram: Pełny opis: http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_diagram oraz pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Cooleya-Tukeya Uproszczone działanie: © by Piecya, 12Z – za ewentualne błędy nie odpowiadam, jeśli ktoś jakieś znajdzie, niech da znać (albo poprawi) 9. Komputer X liczy 512 wyrazów szybkiej transformaty Fouriera (fft) pewnego sygnału w 5 sekund. W jakim czasie komputer X policzy 1024 wyrazy transformaty Fouriera tegoż sygnału? Jest to zastosowanie pyt. 8. Korzystamy ze wzoru . Otrzymujemy zatem: ------------> 5s ----------> t Więc (w przybliżeniu) t=11s Daje nam to (FFT) przewagę nad DTF, które zajmuje , a co za tym idzie t wynosiłby ok. 20s UWAGA: Nie gwarantuję 100% poprawności rozwiązania zadania 9 10. Narysować i wyskalować wykres transformaty Fouriera sygnały prostokątnego (rect) składającego się z 4 jedynek logicznych i 4 zer logicznych: Wobec tego „długość” tego sygnału to 8T (4+4), więc otrzymujemy funkcję Sa: Uwaga: Należy zwrócić uwagę na punkty przecięcia funkcji z osią x na rysunku. 4 punktu przecięcia na ujemnych wartościach i 3 na wartościach dodatnich. Tak należy to rysować, ponieważ taka jest ogólnoprzyjęta konwencja sygnałowa (przynajmniej na tym przedmiocie) © by Piecya, 12Z – za ewentualne błędy nie odpowiadam, jeśli ktoś jakieś znajdzie, niech da znać (albo poprawi)

Komentarze do: Wejściówka + rozwiązania • 0