SOE W07

Dokument: pdf (160.4 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:15:34

Systemy Operacyjne System plików dr inż. Tomasz Jordan Kruk T.Kruk@ia.pw.edu.pl Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.1/40 System plików Zarządzanie plikami: √ zarządzanie plikami zadaniem systemu operacyjnego, √ dane wejściowe procesów pobierane z plików, √ dane wyjściowe zachowywane w plikach, √ nieulotność plików. Pojęcia dotyczące plików: √ pole, podstawowa jednostka danych, zawiera pojedynczą wartość charakteryzującą się rozmiarem i typem danych, √ rekord, kolekcja powiązanych pól traktowana jako pewna całość, √ plik, kolekcja podobnych rekordów traktowana jako pewna całość, identyfikowana przez unikatową nazwę z dostępem ograniczanym zadanymi prawami dostępu. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.2/40 Zarządzanie plikami System zarządzania plikami: √ udostępnia wyłączną metodę dostępu do plików, √ zwalnia z konieczności implementacji własnych metod dostępu. Zadania systemu zarządzania plikami: √ gwarantowanie prawidłowości przechowywania danych w plikach, √ optymalizacja wydajności, √ oferowanie metod zarządzania danymi spełniających wymagania użytkowników, √ minimalizacja/ eliminacja potencjalnych możliwości uszkodzenia bądź utracenia danych, √ udostępnianie obsługi wejścia/ wyjścia dla wielu użytkowników, √ udostępnianie obsługi wejścia/wyjścia dla jak największej klasy urządzeń do przechowywania danych. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.3/40 Wymagania wobec systemu plików √ można tworzyć i modyfikować pliki, √ można mieć kontrolowany dostęp do plików innych użytkowników, √ można kontrolować dostęp do własnych plików, √ można zmieniać strukturę własnych plików na potrzeby aplikacji, √ można przemieszczać dane między plikami, √ można przechowywać i odtwarzać dane w przepadku uszkodzenia, √ można odwoływać się do plików poprzez nazwy symboliczne. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.4/40 Funkcje systemu plików √ identyfikacja i lokalizacja wybranych plików, √ wykorzystanie katalogów w celu opisania lokalizacji i atrybutów poszczególnych plików, √ zarządzanie dostępem użytkowników do plików, √ blokowanie na czas dostępu do plików, √ zarządzanie alokacją wolnych bloków dla plików, √ zarządzanie przestrzenią wolnych bloków. Kryteria organizacji plików: √ szybki dostęp, √ łatwość aktualizacji, √ efektywność przechowywania, √ łatwość zarządzania, √ niezawodność. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.5/40 Rodzaje organizacji plików (I) √ sterta, √ plik sekwencyjny, √ plik indeksowany, √ plik z kodowaniem mieszającym. Istotne aspekty wpływające na przyjmowaną organizację wewnętrzną: √ możliwość rozszerzania, √ wydajność wstawiania, √ wydajność wyszukiwania, √ metody wyszukiwania, √ koszty potencjalnych reorganizacji, √ wymagana redundancja danych. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.6/40 Rodzaje organizacji plików (II) (a) (b) (c) 1 Record Ant Fox Pig Cat Cow Dog Goat Lion Owl Pony Rat Worm Hen Ibis Lamb 1 Byte Trzy rodzaje plików: a. sekwencja bajtów, b. sekwencja rekordów, c. plik o strukturze drzewiastej. WEiTI, Politechnika Warszawska Systemy operacyjne / System plików – str.7/40 Przykładowe atrybuty plików                                                                                                                                                  Attribute Meaning                                                                                                                                                  Protection Who can access the file and in what way                                                                                                                                                  Password Password needed to access the file                                                                                                                                                  Creator ID of the person who created the file                                                                                                                                                  Owner Current owner                                                                                                                                                  Read-only flag 0 for read/write; 1 for read only                                                                                                                                                  Hidden flag 0 for normal; 1 for do not display in listings                                                                                                                                                  System flag 0 for normal files; 1 for system file                                                                                                                                                  Archive flag 0 for ha...

Komentarze do: SOE W07 • 0