Zadania przykładowe - 2

Dokument: pdf (133.4 KB)
  • 1 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:18:44

WSTĘP DO METOD NUMERYCZNYCH (WNUM) Rozwiązywanie układów równań różniczkowych 1. Rozwiązać układ równań różniczkowych (1) za pomocą procedury ode45 dla czasu  01.0,0t i zerowych warunków początkowych, ustawiając opcję błędu względnego ‘RelTol’ na wartość 1e-12. Tak uzyskane rozwiązanie traktować jako odniesienie.                                         0 0 = )0( )0( ],01.0,0[dla 0 10 )( )( 11 11001 )( )( 2 1 3 2 1 2 1 u u t tu tu tu tu (1) 2. Rozwiązać układ równań różniczkowych (1) za pomocą otwartej metody Eulera dla kroku 61,4,-1e,10.00,002.0,003.0  eh  . Wyznaczyć błąd rozwiązania (rozwiązanie referencyjne musi być wyznaczone dla identycznych punktów czasowych). 3. Wykonać punkt 2 używając metody zamkniętej Eulera. 4. Wszystkie przykłady i zadania z rozdziału 9 „Wstępu do metod numerycznych”.

Tagi:

Komentarze do: Zadania przykładowe - 2 • 0