1a. Manipulowanie plikami

Dokument: pdf (110.8 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:21:43

08.03.2017, 00*57Systemy Operacyjne - Lekcja 3 - Segment 1 Strona 1 z 3http://oldwww.imio.pw.edu.pl/wwwvlsi/cad/teaching/soe/materialy/LEKCJA3/SEGMENT1/MAIN.HTM 1. Manipulowanie plikami Podstawowe operacje manipulowania plikami obejmują tworzenie i usuwanie plików, zmiany nazw, przesuwanie pomiędzy katalogami, kopiowanie oraz tworzenie dowiązań. Nowy plik może powstać w systemie w wyniku działania wielu różnych programów. Utworzenie nowego katalogu wymaga zazwyczaj użycia specjalnego polecenia: mkdir [opcje] katalog ... Pusty katalog (zawierający jedynie pozycje . i ..) można usunąć poleceniem: rmdir katalog ... Jeżeli katalog jest niepusty, trzeba użyc polecenia, które usuwa całą gałąź drzewa rozpoczynającą się od wskazanego katalogu: rm -r|R katalog ... Polecenie rm w ogólnej postaci umożliwia usunięcie dowolnego pliku: rm [opcje] plik ... Użytkownik musi posiadać jednak odpowiednie uprawnienia do katalogu, w którym znajduje się plik. Same uprawnienia do pliku nie mają tu znaczenia, gdyż operacja polega na usunięciu zapisu z katalogu. Najważniejsze opcje polecenia rm opisano poniżej: -f - tryb forsowny, usuwa istniejące pliki docelowe bez prośby o potwierdzenie, -i - tryb interaktywny, prosi o potwierdzenie operacji dla każdego argumentu, -r - rekurencyjnie usuwa zawartość katalogów, -R - rekurencyjnie usuwa zawartość katalogów. Zmiana nazwy pliku i przesuwanie pliku pomiędzy katalogami, to w istocie te same operacje polegające na usunięciu jednego wpisu w katalogu i dodaniu innego. Polecenie mv umożliwia wykonanie obydwu operacji, Jego składnia jest następująca: mv [opcje] plik_źródłowy plik_docelowy 08.03.2017, 00*57Systemy Operacyjne - Lekcja 3 - Segment 1 Strona 2 z 3http://oldwww.imio.pw.edu.pl/wwwvlsi/cad/teaching/soe/materialy/LEKCJA3/SEGMENT1/MAIN.HTM mv [opcje] plik... katalog gdzie: plik_źródłowy - nazwa pliku, plik_docelowy - nazwa pliku, plik - nazwa pliku dowolnego typu (również katalogu), katalog - nazwa katalogu docelowego. Jeżeli plik docelowy istnieje, to zostanie usunięty pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień do katalogu. Użycie jednej z poniższych opcji wpływa na przebieg tej operacji: -f - tryb forsowny, usuwa istniejące pliki docelowe bez prośby o potwierdzenie, -i - tryb interaktywny, prosi o potwierdzenie operacji. Do kopiowania plików służy polecenie cp o składni: cp [opcje] plik_źródłowy plik_docelowy cp [opcje] plik... katalog gdzie: plik_źródłowy - nazwa pliku, plik_docelowy - nazwa pliku, plik - nazwa pliku dowolnego typu (również katalogu), katalog - nazwa katalogu docelowego. Możemy skopiować jeden plik na drugi lub kilka plików do katalogu. Poprzez dobór odpowiednich opcji można określić sposób wykonania tej operacji np. wymusić rekurencyjne kopiowanie całej gałęzi drzewa katalogów. Najważniejsze opcje przedstawiono poniżej: -f - tryb forsowny, usuwa istniejące pliki docelowe bez prośby o potwierdzenie, -i - tryb interaktywny, prosi o potwierdzenie operacji, -r - rekurencyjnie kopiuje katalogi, -R - rekurencyjnie kopiuje katalogi, -p - zachowuje atrybuty pliku oryginalnego. Polecenie ln umożliwia stworzenie nowego dowiązania twardego lub dowiązania symbolicznego: 08.03.2017, 00*57Systemy Operacyjne - Lekcja 3 - Segment 1 Strona 3 z 3http://oldwww.imio.pw.edu.pl/wwwvlsi/cad/teaching/soe/materialy/LEKCJA3/SEGMENT1/MAIN.HTM ln [-s] plik_źródłowy plik_docelowy gdzie: plik_źródłowy - nazwa istniejącego pliku (dowiązania), plik_docelowy - nazwa nowego dowiązania, -s - tworzenie dowiązania symbolicznego. Następny segment

Tagi:
  • Manipulowanie
  • plikami

Komentarze do: 1a. Manipulowanie plikami • 0