rota - Konopnicka, Maria

Dokument: pdf (65.4 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-07-27 00:25:44

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. MARIA KONOPNICKA Rota Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć¹ mowy, Ziemia, Słowo, Naród, Historia, Polak Polski my naród, polski lud, Królewski szczep piastowy². Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy ducha, Krew, Duch, Niemiec, Polak, Walka, Dom Aż się rozpadnie w proch i pył Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił, Niemiec, Polak, Dziecko, Walka, Duch, Przywódca, BógOrężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg Nie damy miana Polski zgnieść, Nie pójdziem żywo w trumnę, Polska, Imię, Bunt, Duma W Ojczyzny imię³ i w jej cześć Podnosim czoła dumne. Odzyska ziemię dziadów wnuk. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg ¹ o — dziś popr.: pogrzebać. ² a to — spadkobiercy dynastii Piastów. ³ — w innej wersji tekstu wers ten brzmi: „Na Polski imię, na Jej cześć”. Ten utwór nie jest chroniony prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest do- datkowymi materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL. Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rota Tekst opracowany na podstawie: Piotr Maszyński, Śpiewnik narodowy na chór męski, Łódź  Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukcja cy- owa wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BŚ. Opracowanie redakcyjne i przypisy: Marta Niedziałkowska, Aleksandra Sekuła. Rota 

Tagi:

Komentarze do: rota - Konopnicka, Maria • 0