Wstęp do systemów operacyjnych i sieci

Dokument: pdf (270.0 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-06-22 00:09:29

1) Wieloprogramowanie - Podział pamięci na (odseparowane sprzętowo) części przeznaczone dla osobnych zadań; Gdy jedno zadanie oczekiwało na zakończenie operacji We/Wy inne było wykonywane przez procesor. 2) Spooling – Natychmiastowe wczytywanie zadań z taśm do uwolnionych części pamięci oraz wyprowadzenie wyników przetwarzania na terminal. 3) Druga generacja SO – Tranzystor i systemy wsadowe. a) Rozdzielenie funkcji projektanta, wykonawcy, programisty i operatora komputera, b) Wprowadzenie pierwszych języków programowania (Fortran, assembler), c) Wprowadzenie wsadowego trybu pracy, d) Wczesny system wsadowy, e) Pierwsze polecenia operacyjne FMS:  $JOB  $FORTRAN  $LOAD  $RUN  $END 4) System wsadowy – (ang. Batch operating system) – Komputerowy system operacyjny, które na stałe rezyduje w pamięci operacyjnej. System ten najczęściej po wykonaniu jednego zadania przekazuje dane wyjściowe kolejnemu zadaniu, gdzie te dane służą jako dane wejściowe. a) Cechy systemu wsadowego:  Można wykonywać tylko jedno zadanie (brak wielozadaniowości),  Brak bezpośredniego nadzoru przez użytkownika,  Duża różnica między szybkością działania CPU, a transferem danych do urządzeń wejścia i wyjścia. b) Zasada działania: W trybie wsadowym zadania od poszczególnych użytkowników gromadzone są na nośniku jako wsad (ang. Batch) i wykonywane jedno po drugim w określonej kolejności. System operacyjny miał za zadanie nadzorować i śledzić przebieg zadań. 5) Mikroarchitektura – Opis sprzętowej implementacji procesora definiujący jego działanie. a) Poziom ISA (ang. Instruction Set Architecture) - Jest to model programowy procesora czyli ogólne określenie dotyczące organizacji, funkcjonalności I zasad działania procesora, widoczne z punktu widzenia programisty.  Definiuje logiczne związki między układami,  Formułuje ścieżkę przetwarzania,  Zapewnia kontrolę za pomocą mikrokroku lub układów kontrolnych,  Zawiera 50-30 instrukcji,  Używa rejestrów sprzętowych, 6) Trzecia generacja SO – (Skalowalność, układy scalone, OS/360) a) Zastąpienie odrębnych jednostek We – P – Wy jednym uniwersalnym komputerem, b) Zapewnienie skalowalności w ramach rodziny poprzez ujednolicenie architektury i listy rozkazów, c) Zastosowanie układów scalonych niskiej skali integracji. d) Wprowadzenie ujednoliconego systemu OS/360. 7) Skalowalność – zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych. (np. jest to cecha sieci komputerowych, ponieważ sieć komputerowa ma zdolność do dalszej rozbudowy), 8) Układy scalony jest zminiaturyzowanym układem elektronicznym, który może zawierać w sobie miliony elementów elektronicznych. Płytki krzemowe bo na nich najczęściej budowane są układy scalone stanowią podłoże półprzewodnikowe dla elementów elektronicznych jak diody, kondensatory, tranzystory lub rezystory. 9) System OS/360 (1965-1980) a) Nierealistyczne cele:  Musiał godzić sprzeczne wymagania sprzętowe,  Musiał godzić sprzeczne wymagania aplikacyjne,  W każdym zastosowaniu miał działać optymalnie, b) Konsekwencje:  Był za duży i zbyt skomplikowany,  Zawierał wiele błędów z tendencją do ich kumulowania się w kolejnych wersjach,  Zadowalał większość użytkowników (z wyjątkiem programistów, ponieważ nadal był systemem wsadowym), c) Osiągnięcia:  Wieloprogramowanie - Podział pamięci na (odseparowane sprzętowo) części przeznaczone dla osobnych zadań; Gdy jedno zadanie oczekiwało na zakończenie operacji We/Wy inne było wykonywane przez procesor.  Spooling – Natychmiastowe wczytywanie zadań z taśm do uwolnionych części pamięci oraz wyprowadzenie wyników przetwarzania na terminal. 10) System MULTICS (1965 – 1980) a) Osiągnięcia:  Podział czasu (ang. Timesharing) – Odmiana wieloprogramowania, w którym każdy użytkownik ma swój terminal i uruchamia swoje zadania. Procesor dzieli swój czas pracy na części, aby je wykonać (programiści nie czekając mogą poprawiać programy i je uruchamiać),  UNIX (okrojona wersja MULTICSA dla PDP-7) 11) Ewolucja systemu UNIX a) AT&T 1969-1970, b) UNIX wersja 71979, c) MINIX, XENTIX, BSD 4.1 1979, d) UNIX SYSTEM III 1981, e) UNIX SYSTEM IV 1984 - ??? f) UNIX SYSTEM V 1984 - ??? 12) Dowiązania - Hierarchiczna struktura systemu plików jest bardzo prosta i przejrzysta, ale niekiedy chcielibyśmy posiadać ten sam plik w dwóch różnych miejscach. Zawsze możemy zrobić jego kopię i umieścić ją w docelowym katalogu, ale to zajmowałoby jakże cenne miejsce na dysku. a) Dowiązania miękkie – wskazanie na dany plik, który może przekraczać systemy plików. Usunięcie dowiązania powoduje, że plik rzeczywiście zostanie usunięty. Miękkie dowiązania nie zwiększają liczby odwołań do pliku, przez co gdy plik zostanie usunięty, dowiązanie staje się błędne. b) Dowiązania twarde – Wskazanie na ten sam plik w innym miejscu struktury katalogów niż poprzednie dowiązanie. Nie ma różnicy skad nastąpi modyfikacja pliku, bo i tak modyfikowany jest obiekt oryginalny wskazywany przez i-węzeł. Dowiązanie sztywne jest ograniczone tylko ...

Komentarze do: Wstęp do systemów operacyjnych i sieci • 0