28038763_F_10519102_06_14_F

Dokument: pdf (89.8 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-06-20 12:04:56

Numer konta Termin płatności bieżącej faktury Kwota do zapłaty Lp. Nazwa towaru lub usługi PKWiU Wartość bez podatku VAT (PLN) Podatek VAT Wartość z podatkiem VAT (PLN)Stawka (%) Kwota (PLN) AGNIESZKA KRZESZOWIAK KASZUBSKA 12A 30-245 KRAKÓW 28 1090 0004 7777 0100 2803 8763 17/06/2014 215,41 PLN Faktura VAT nr: F/10519102/06/14 Data i miejsce wystawienia: 03/06/2014, Warszawa Nabywca: AGNIESZKA KRZESZOWIAK KASZUBSKA 12A 30-245 KRAKÓW NIP: 6761472394 Sprzedawca: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa NIP: 951-21-20-077 Opłaty naliczone w okresie: 01/05/2014 - 31/05/2014 Abonament za okres: 01/06/2014 - 30/06/2014 1 Usługi telekomunikacyjne 61.20 145,13 23% 33,38 178,51 RAZEM 145,13 33,38 178,51 Wartość bieżącej faktury: 178,51 PLN OBSŁUGA KLIENTA *600 z telefonu Play 790 600 600 z telefonu innego operatora www.24.play.pl W tytule przelewu prosimy wskazać numer faktury F/10519102/06/14 oraz numer Klienta 28038763. Przelewy bez wskazania numeru faktury i  numeru Klienta Operator może rozliczyć z najstarszym wymaganym zobowiązaniem. Numer Klienta 28038763 Forma płatności Przelew Numer faktury F/10519102/06/14 Rozliczenie konta Lp. Rozliczenie poprzedniego okresu Data Wartość 1 Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień 03/05/2014 219,14 2 Wpłata - dziękujemy 19/05/2014 -219,14 Saldo (na dzień 03/06/2014 - data wystawienia bieżącej faktury) 0,00 Lp. Rozliczenie bieżącego okresu Data wystawienia Data płatności Wartość 1 Faktura F/10519102/06/14 2 Raty za urządzenia 03/06/2014 17/06/2014 178,51 36,90 Łącznie opłaty za bieżący okres 215,41 Kwota do zapłaty 215,41 Saldo końcowe 215,41 Dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności, które chroni przed naliczaniem odsetek ustawowych. Szczegóły bieżącego rozliczenia Opłaty dla numeru 48602447046 Lp. Nazwa (okres od do) Wartość Rabat Do zapłaty 1 Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm (01/06/2014-30/06/2014) 209,10 -98,40 110,70 2 Nielimitowane odbieranie połączeń w UE (opłata w ramach abonamentu) (01/06/2014-30/06/2014) 0,00 0,00 0,00 3 Pakiet 100 minut na rozmowy międzynarodowe UE (opłata w ramach abonamentu) (01/06/2014-30/06/2014) 0,00 0,00 0,00 4 Pakiet Internet dla Firm 5 GB - Promo (01/06/2014-30/06/2014) 24,60 0,00 24,60 Lp. Wykaz opłat poza abonamentem Ilość Jednostka Wartość 1 Wiadomości sms / mms 16 szt. 8,00 2 Połączenia głosowe i wideo w roamingu zagranicznym 00:22:28 s 27,83 3 Wiadomości w roamingu zagranicznym 18 szt. 7,38 Razem opłaty dla numeru 48602447046 178,51 Opłaty wspólne Lp. Nazwa (okres od do) Wartość Rabat Do zapłaty 1 Rata za urządzenie - umowa nr UM01/D003052075/007246356 36,90 0,00 36,90 Razem 36,90 Wszystkie kwoty w powyższych tabelach podane są w PLN. P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa 28 1090 0004 7777 0100 2803 8763 215,41 PLN AGNIESZKA KRZESZOWIAK KASZUBSKA 12A 30-245 KRAKÓW 28038763 F/10519102/06/14 + Rata P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa 28 1090 0004 7777 0100 2803 8763 PLN 215,41 AGNIESZKA KRZESZOWIAK KASZUBSKA 12A 30-245 KRAKÓW 9801105191020614 Termin płatności 17/06/2014 7777010028038763011051910206140000215414 Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacji mobilnej Twojego banku oraz kodu 2D. 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku i sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna. 2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie. 3. Zatwierdź przelew. Więcej o Foto wpłacie na www.play.pl nazwa odbiorcy nr rachunku odbiorcy kwota nazwa zleceniodawcy nr Abonenta nr faktury Opłata Odcinekdlawpłacającego Opłata tytułem nazwa zleceniodawcy nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) nr rachunku odbiorcy nazwa odbiorcy waluta kwota W P Opłataprzelewu/wpłatagotówkowa

Komentarze do: 28038763_F_10519102_06_14_F • 0