WKW_Faktura_indywidualna_122-499-4689-8934_14_05_F005_W

Dokument: pdf (223.9 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-06-20 12:05:06

Faktura VAT nr FKW99468989/005/14 Oryginał z dnia 04.05.2014 maj 2014 Sprzedawca: Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995 Nr rachunku: 58 1140 1629 1114 1224 9946 8989 Informacje: Tel.: 801 505 505, www.orange.pl Korespondencja: Orange Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice Nabywca: KRZESZOWIAK JAN BRZEZINKA 101 34-114 BRZEŹNICA, BRZEZINKA Numer ewidencyjny Klienta: 122 499 4689 8934 Adres korespondencyjny KRZESZOWIAK JAN BRZEZINKA 101, BRZEZINKA 34-114 BRZEŹNICA Rozliczenie bieżące Kwota netto Stawka VAT Kwota VAT Kwota brutto Usługi telekomunikacyjne 40,45 23% 9,30 49,75 Razem faktura VAT 40,45 9,30 49,75 czterdzieści dziewięć złotych 75/100 Rozliczenie dodatkowe Szczegóły w rozliczeniu konta -47,06 Termin płatności: 19.05.2014 Do zapłaty: 2,69 zł Płatne: POLECENIE ZAPŁATY Rozliczenie konta Saldo poprzednie 47,06 Wpływ na konto tp z dnia 17.04.2014 (dziękujemy) -47,06 Wpływ na konto tp z dnia 17.04.2014 - Polecenie Zapłaty -47,06 Bieżąca faktura 49,75 Rozliczenie dodatkowe -47,06 Nadpłaty rozliczone na bieżących fakturach 47,06 Saldo końcowe 2,69 Rozliczenie dodatkowe Z tytułu nadpłaty z poprzedniego miesiąca -47,06 Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. FKW99468989/005/14   strona 2 / 2 Orange Polska S.A. 58 1140 1629 1114 1224 9946 8989 ** KRZESZOWIAK JAN BRZEZINKA 101 34-114 BRZEŹNICA nr fakt. FKW99468989/005/14 Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 58 1140 1629 1114 1224 9946 8989 X KRZESZOWIAK JAN BRZEZINKA 101, 34-114 BRZEŹNICA PLN ** nr fakt. FKW99468989/005/14 06 Załącznik do faktury nr FKW99468989/005/14 nr telefonu: 33 879 23 39 Zestawienie opłat stałych i jednorazowych Nazwa usługi Okres rozliczeniowy Ilość Kwota netto Kwota brutto Plan Na Każdy Dzień (24 mies.) maj 2014 1 39,84 49,00 Razem 39,84 49,00 Skumulowane zestawienie połączeń w okresie: 01.04.2014 - 30.04.2014 Numer Ilość Czas Netto Brutto lokalne i strefowe 338792680 11 0:18:42 0 0 338707560 6 0:00:11 0 0 338741732 1 0:01:09 0 0 Razem 18 0:20:02 0 0 międzystrefowe 126587089 10 0:29:05 0 0 126338968 2 0:17:43 0 0 Razem 12 0:46:48 0 0 Numer Ilość Czas Netto Brutto do sieci komórkowych 694602557 1 0:00:48 0,16 0,1968 787134301 1 0:01:49 0,29 0,3567 888436342 1 0:00:28 0,16 0,1968 Razem 3 0:03:05 0,61 0,7503 inne połączenia 19555 20 0:01:31 0 0 Razem 20 0:01:31 0 0 Razem 53 1:11:26 0,61 0,7503

Komentarze do: WKW_Faktura_indywidualna_122-499-4689-8934_14_05_F005_W • 0