ANKIETA-2

Dokument: pdf (415.9 KB)
  • 6 stron
Opublikowany 2017-03-10 11:18:07

1 GMINA GDÓW ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH” Gmina Gdów planuje złożenie wniosków wstępnych na dotację ze środków UE w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:  Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe.  Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji -wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na paliwastałe. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem wraz z Gminą Gdów do ww. konkursów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami na wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Gdów. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW mocy nowego kotła lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania. Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowego uwarunkowane będzie :  podpisaniem umowy z UG w Gdowie o przystąpienie do projektu,  poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie urzędu,  wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych - jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona ocena energetyczna budynku– np. wymiana okien, docieplenie ścian - w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy o wymianę pieca,  zmniejszeniememisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gdów, tel. 12/251-04-95, osoba do kontaktu: Piotr Zawała. Ankiety dostępne są na stronie UG w Gdowie: www.gdow.pl oraz na Dzienniku Podawczym, a także u sołtysów wsi. TERMIN SKLADANIA ANKIET: do 15 listopada 2016 r., na Dziennik Podawczy (parter). Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety! 2 ANKIETA „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH” Imię i nazwisko Adres (miejscowość, nr domu) Nr telefonu Nr ewidencyjny działki Proszę zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi i podać wymagane dane. Budynek: Jednorodzinny Bliźniak lub szeregowiec Mieszkanie w budynku wielorodzinnym Liczba mieszkańców w budynku: Rok budowy, materiał ścian budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku (m2): Ocieplenie ścian: TAK NIE 3 Ocieplenie dachu/stropodachu: TAK NIE Okna: Stare Nowe PCV Drewno Źródło ciepła budynku: Ogrzewanie centralne (instalacja c.o.) na paliwo stałe Ogrzewanie centralne (instalacja c.o.) na gaz Ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach np. kuchni, pokojach (piece kaflowe, metalowe w pokojach, in.) Stan techniczny źródła ciepła: Dobry Dostateczny .Zły Moc obecnego kotła/pieca [kW] : Dane o mocy kotła/pieca powinny znajdować się na jego tabliczce znamionowej. Rok produkcji kotła/pieca: Dane powinny znajdować się na tabliczce znamionowej. Jeśli rok jest nieznany, proszę wpisać rok montażu, lub pozostawić puste pole. 4 Przygotowanie ciepłej wody poprzez: Kocioł/piec Piecyk gazowy Bojler elektryczny Kolektory słoneczne Inne: Paliwo/energia stosowane do ogrzewania budynku i/lub przygotowania ciepłej wody: Węgiel (w tym miał)Kocioł/piec Ekogroszek Piecyk gazowy .Gaz z sieci .Gaz z butli .Olej opałowy Kocioł/piec Biomasa/drewno Piecyk gazowy Energia Elektryczna Bojler elektryczny Kolektory słoneczne Inne: Jeśli paliwem jest biomasa/drewno, proszę podać źródło w jakim jest spalane: Kominek Kocioł z podajnikiem Inne: Proszę podać roczne zużycie paliwa/energii *: Średnie roczne zużycie paliwa do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody z ostatnich trzech lat (tony/m3/GJ/kWh) 5 Stosuję źródło wykorzystujące odnawialną energię (OZE): np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne. Jeśli tak, proszę wpisać jakie ..Nie ..Tak Jakie: Czy planują Państwo termomodernizacje budynku w najbliższym czasie? ..Nie ..Tak Jeśli tak, w jakim zakresie? Można zaznaczyć więcej, niż jeden zakres. Wymiana starego kotła/pieca na nowy Montaż pompy ciepła .Montaż kolektorów słonecznych .Ocieplenie ścian zewnętrznych .Ocieplenie stropu/dachu/stropodachu Wymiana okien i drzwi Inne: Na jakie źródło ciepła planowana jest wymiana starego kotła /pieca? ...Na biomasę ...Na gaz ...Na paliwo stałe Jakiej mocy będzie nowy kocioł/piec (w kW)? 6 Czy wraz z wymianą kotła/pieca konieczna będzie dodatkowa instalacja ? ..Nie ..Tak Jeśli tak, to jaki jest szacowany koszt tej instalacji w zł? Wyrażam wolę poddani...

Komentarze do: ANKIETA-2 • 0