e1cabf0b_MCB11_Volvo_FH_FM_2011_08_13 (2)

Dokument: pdf (682.3 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-03-14 20:30:41

Pin 5Pin 5 Pin 13Pin 13 Pin 12Pin 12 Pin 1Pin 1 Pin 7Pin 7 Pin 9Pin 9 Pin 10Pin 10 Pin 4Pin 4 Pin 2Pin 2 Pin 8Pin 8 Pin 16Pin 16 RXRX RXRX TXTX J1708J1708 J1708J1708 -- ++ TXTX CANCAN CANCAN J1939J1939 CAN-HCAN-H CAN-LCAN-L J1939J1939 MCB11MCB11 + J1708 (B) + J1708 (B) - J1708 (A) - J1708 (A) ZAP£ONZAP£ON +8...36V+8...36V ZASILANIEZASILANIE MASAMASA WejœcieWejœcie UART-RXUART-RX RS-232-RXRS-232-RX UART-TXUART-TX RS-232-TXRS-232-TX NIEBIESKINIEBIESKI POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY BIA£YBIA£Y ¯Ó£TY¯Ó£TY ZIELONYZIELONY ZIELONYZIELONY BR¥ZOWYBR¥ZOWY CZARNYCZARNY NIEBIESKO -BIA£Y NIEBIESKO -BIA£Y SZARYSZARY SZARYSZARY CZERWONYCZERWONY Pod³¹czenia modu³u do instalacji samochodu. Lokalizacja pod centralnym panelem z bezpiecznikami. Port szeregowej magistrali UART, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. Port szeregowej magistrali RS-232, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. Port CAN-Bus J1939, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do portu CAN-Bus J1939 rejestratora GPS/GSM. MCB11MCB11 11 Volvo FM - FHVolvo FM - FH Model:Model: Tryb pracy:Tryb pracy: Marka:Marka: 26.07.201126.07.2011 110726_CK110726_CK 1 / 11 / 1 QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43 e-mail: biuro@quasarelectronics.ple-mail: biuro@quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.pl Aktualizacja:Aktualizacja: STRONA:STRONA: Pin 5Pin 5 Pin 13Pin 13 Pin 12Pin 12 Pin 1Pin 1 Pin 7Pin 7 Pin 9Pin 9 Pin 10Pin 10 Pin 4Pin 4 Pin 2Pin 2 Pin 8Pin 8 Pin 16Pin 16 RXRX RXRX TXTX J1708J1708 J1708J1708 -- ++ TXTX CANCAN CANCAN + J1708 (B) + J1708 (B) - J1708 (A) - J1708 (A) J1939J1939 CAN-HCAN-H CAN-LCAN-L J1939J1939 MCB11MCB11 UART-RXUART-RX RS-232-RXRS-232-RX UART-TXUART-TX RS-232-TXRS-232-TX CAN-H CAN-L 2k2 2k2 ZAP£ONZAP£ON +8...36V+8...36V ZASILANIEZASILANIE MASAMASA WejœcieWejœcie NIEBIESKINIEBIESKI POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY BIA£YBIA£Y ¯Ó£TY¯Ó£TY ¯Ó£TY¯Ó£TY ZIELONYZIELONY ZIELONYZIELONY ZIELONYZIELONY BR¥ZOWYBR¥ZOWY CZARNYCZARNY NIEBIESKO -BIA£Y NIEBIESKO -BIA£Y SZARYSZARY SZARYSZARY CZERWONYCZERWONY Pod³¹czenia modu³u do instalacji samochodu. Lokalizacja pod centralnym panelem z bezpiecznikami. Port szeregowej magistrali UART, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. Port szeregowej magistrali RS-232, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. Pod³¹czyæ do portu CAN-Bus J1939 rejestratora GPS/GSM. MCB11MCB11 22 Volvo FM - FHVolvo FM - FH Model:Model: Tryb pracy:Tryb pracy: Marka:Marka: 26.07.201126.07.2011 110726_CK110726_CK 1 / 11 / 1 QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43 e-mail: biuro@quasarelectronics.ple-mail: biuro@quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.pl Aktualizacja:Aktualizacja: STRONA:STRONA: Pin 5Pin 5 Pin 13Pin 13 Pin 12Pin 12 Pin 1Pin 1 Pin 7Pin 7 Pin 9Pin 9 Pin 10Pin 10 Pin 4Pin 4 Pin 2Pin 2 Pin 8Pin 8 Pin 16Pin 16 RXRX RXRX TXTX J1708J1708 J1708J1708 -- ++ TXTX CANCAN CANCAN + J1708 (B) + J1708 (B) - J1708 (A) - J1708 (A) J1939J1939 CAN-HCAN-H CAN-LCAN-L J1939J1939 MCB11MCB11 UART-RXUART-RX RS-232-RXRS-232-RX UART-TXUART-TX RS-232-TXRS-232-TX ZAP£ONZAP£ON +8...36V+8...36V ZASILANIEZASILANIE MASAMASA WejœcieWejœcie NIEBIESKINIEBIESKI POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY POMARAÑCZOWYPOMARAÑCZOWY BIA£YBIA£Y ¯Ó£TY¯Ó£TY ¯Ó£TY¯Ó£TY ZIELONYZIELONY ZIELONYZIELONY ZIELONYZIELONY BR¥ZOWYBR¥ZOWY CZARNYCZARNY NIEBIESKO -BIA£Y NIEBIESKO -BIA£Y SZARYSZARY SZARYSZARY CZERWONYCZERWONY Pod³¹czenia modu³u do instalacji samochodu. Lokalizacja pod centralnym panelem z bezpiecznikami. Port szeregowej magistrali UART, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. Port szeregowej magistrali RS-232, na którym prezentowane s¹ dane odczytane z magistrali J1708. Pod³¹czyæ do odpowiedniego portu wejœciowego rejestratora GPS/GSM. MCB11MCB11 33 Volvo FM - FHVolvo FM - FH 26.07.201126.07.2011 110726_CK110726_CKModel:Model: Tryb pracy:Tryb pracy: Marka:Marka: 1 / 11 / 1 Aktualizacja:Aktualizacja: STRONA:STRONA: QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43QUASAR ELECTRONICS ul. Cieœlewskich 25K, 03-017 Warszawa, tel. (+48 22) 427-31-41..43 e-mail: biuro@quasarelectronics.ple-mail: biuro@quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.plhttp://www.quasarelectronics.pl ...

Komentarze do: e1cabf0b_MCB11_Volvo_FH_FM_2011_08_13 (2) • 0