ćw. 4

Dokument: pdf (558.9 KB)
  • 13 stron
Opublikowany 2017-05-09 20:52:03

Biofizyka Ćwiczenia 4 Lepkość względna właściwa, graniczna, Prawo Newtona Lepkość Zjawiskiem lepkości nazywamy pojawienie się sił tarcia między warstwami cieczy lub gazu, poruszającymi się równolegle względem siebie z różnymi (co do wartości) prędkościami. Warstwa poruszająca sie szybciej działa przyspieszająco na warstwę poruszającą się wolniej i odwrotnie. Pojawiające się wtedy sił tarcia wewnętrznego skierowane są stycznie do powierzchni styku tych warstw są proporcjonalne do współczynnika lepkości danego ośrodka. Lub: Lepkość wyraża oporność płynu nadziałanie zewnętrznych sił ścinających, powodujących jego przepływ, a także charakteryzuje opór jaki napotka ciało poruszające się w ośrodku płynnym. Jednostką lepkości jest : [η]=

Komentarze do: ćw. 4 • 0