pszczola-w-bursztynie (1)

Dokument: pdf (304.6 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-15 13:47:47

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fun- dację Nowoczesna Polska. JAN ANDRZEJ MORSZTYN Pszczoła w bursztynie Widomie skryta w przeczystym bursztynie Zda się, że w własnym miedzie¹ pszczoła płynie. Nieśmiertelność, Grób, Śmierć, Zwierzęta Wzgardzona będąc, gdy żyła pod niebem, Teraz jest droższa trunną i pogrzebem². Tak się jej wierna praca zapłaciła, Snadź sama sobie tak umrzeć życzyła. Niech Kleopatra nie pochlebia sobie, Kiedy w kształtniejszym mucha leży grobie. ¹ ie ie — miodzie. ² ro sza trunn — pszczoła sama stała się cenniejsza przez to, w jakiej została zamknięta „trumnie”. Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL. Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pszczola-w-bursztynie Tekst opracowany na podstawie: Jan Andrzej Morsztyn,  wierszy, Państwowy Instytut Wydawniczy, War- szawa,  Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukcja cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN. Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Leszek Kukulski, Olga Sutkowska. Okładka na podstawie: taiyo@Flickr, CC BY . es rzy o ne e tury Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Co roku do domeny publicznej przechodzi twórczość kolejnych autorów. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie. a o esz o c Przekaż % podatku na rozwój Wolnych Lektur: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS . Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspierając zbiórkę na stronie wolnelektury.pl. Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.

Komentarze do: pszczola-w-bursztynie (1) • 0