wstęp do anatomii

Dokument: pdf (4.0 MB)
  • 11 stron
Opublikowany 2016-11-16 01:24:10

1 ANATOMIA CZŁOWIEKA -wykłady- Piotr Rzepkowski WSTĘP DO ANATOMII 2 Historia anatomii • Początki anatomii datuje się od epoki rozkwitu kultury greckiej w VI – V wieku p.n.e. Za pierwszego uczonego anatoma uchodzi Alkmeon z Krotonu – napisał pierwszy podręcznik anatomii, odkrył nerwy łączące oko i ucho z mózgiem i trąbkę słuchową. • Hipokrates z Kos (460-377) – lekarz starożytności, ojciec medycyny. • Arystoteles – początki anatomii porównawczej, embriologii, zoologii, wprowadził szereg pojęć naukowych. Historia anatomii • III wiek p.n.e.: Herofilos (różnice między nerwami czuciowymi i ruchowymi, opony mózgowe, budowa rdzenia przedłużonego, różnice w budowie ścian tętnic i żył, dzieła „O budowie oka”, „O anatomii”) i Erazistratos (badania mózgu, skurczu mięśni, układ naczyniowy, odkrył i opisał zastawki serca, przewidział istnienie sieci naczyń włosowatych) • Średniowiecze: stosunek chrześcijaństwa do ciała ludzkiego nie sprzyjał rozwojowi anatomii • Początek XIV w. – publiczne sekcje 3 Historia anatomii • Odrodzenie: na nowo odkryto piękno ludzkiego ciała. Leonardo da Vinci –preparacja ciała ludzkiego, setki kart ze szkicami, nieukończony podręcznik anatomii. • 1543, Andrzej Wesaliusz: „De humani corporis fabrica libri septem” – narodziny nowoczesnej anatomii. W tym czasie działali m.in. Eustachiusz, Fabrycjusz, Sylwiusz, Varol. • Początek XVII w. – odkrycie krążenia krwi przez Harveya – początek fizjologii. 4 Historia anatomii • 1828 Wöhler, synteza mocznika • Marcello Malpighi (Bolonia) – pierwszy zastosował mikroskop do badania budowy tkanek. • Przełom XVIII/XIX w. powstają nowe nauki – paleontologia i anatomia porównawcza (Cuvier) • Koniec XIX w. Pirogow (Rosja) – podstawy anatomii topograficznej • Bochenek, Hirszfeld, Laskowski, Cybulski Działy anatomii • anatomia opisowa (klasyczna) - obserwacje makroskopowe i badania sekcyjne • anatomia czynnościowa - funkcje poszczególnych narządów • anatomia prawidłowa - normalnie zbudowani, zdrowi osobnicy • anatomia patologiczna - zmiany chorobowe w narządach • anatomia mikroskopowa - opis struktur przy pomocy mikroskopu 5 Działy anatomii • anatomia radiologiczna – opis budowy ciała przy użyciu zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG • anatomia topograficzna – wzajemne stosunki poszczególnych narządów Ściśle z anatomią związane są: cytologia histologia fizjologia Przegląd układów • Układ kostny 6 Przegląd układów • Układ mięśniowy 7 Przegląd układów • Układ pokarmowy Przegląd układów • Układ oddechowy 8 Przegląd układów • Układ krążenia Przegląd układów • Układ wydalniczy 9 Przegląd układów • Pokrycie ciała Przegląd układów • Układ rozrodczy 10 Przegląd układów • Układ dokrewny Przegląd układów • Układ nerwowy 11 Przegląd układów • Narządy zmysłów dziękuję za uwagę…

Tagi:

Komentarze do: wstęp do anatomii • 0