IMG (4)

Dokument: pdf (749.0 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-03-22 06:16:08

- 106 fłałłeoi "fłł!ia Akt trzcci, sctna druga r07 'ULIABoże! I ti ll' ll rll iil i li illl JULIA Na Boga, czemu zaŁamujesz ręce? MARIA ZmiŁuj się, Boże! Nie żyje! nie żyjel Co tęraz będzie? co to z nami będzie? o, Jezu, Jezu! Nie żyje, zabityl. JULIA Czy niebo możebyć ażtak zawistne? MARIA Niebo nie, ale żeby ten Romeo Miał taki zĘ charakter! M j ty Boże! Kto by pomyślał,że właśnieRomeo! JULIA Ty chyba diabłem jesteś!tak mnie dręczyc! Dno piekła nie zna okrutniejszych tortur. Crwby odebrał sobie Ęie? Powiedz ,,Tak", a ta jedna trująca sylaba Uśmiercimnie skuteczniej niż zab jczy 'V7'zrok bazyliszka. Nie mam po co istnieć, Jeśliistnieje takie,,talł', jeżeli Znajdęje choćby w jednym twym spojrzeniu. Powiedz,,tak', jeślizgin$; jeślinie, Powiedz ,,nie''. 'W' jednej sylabie się zmieści \7iecznośćprryszŁego szczęścia lub boleści. MARTA Na własne oczy widziałam tę ranę (Boże, zachowaj ode złego!) _ tutaj, Na piersi. Biedny trup, cĄ we krwi, Szary jak popi ł,cĄ krwią zbryzgany, Zabzepłąkrwią.ZęmdLałam na sam widok. JULIA o, pęknij serce, nieszczęsny bankrucie! oczy, zamknijcie się jak bramy więzieri! Niech marne ciaŁo, gdy ruch w nim ustanie , Z Romeem dzieli śmiertelne posłanie! MARTA och, Tybalt, Tybalt! A tak go lubiłam! Taki uprzejmy, grzęczny, zacny panicz! Że teŻ dożyŁam takiej młodej śmierci! 'ULIACo to zapiorun z dwu stron nieba naraz? Romeo zgin$ _Tyba|t też zabity? Moj mąz najmilszy - m j najmilszy kuzyn? o, niechaj w ryku trąb wstaje Dzieri Sądu: Kt ż chce Ęć jeszcze, gdy ci dwaj nie żyją? MARTA To Tybalt zgin{ - Romeo jest rylko 'Wygnany. ZabiŁ go, więc jest wygnany. Romeo przelaŁ krew Tybalta? MARTA To on, niestety! to Romeo zabił! 'ULIAO,*ry podstępny, zaczajony w kwiatach! Czy istniał kiedyśpotw r głębiej sk'yty? Czuły wr g! szatan w anielskiej postaci! IGuk o gołębich pi rach! wilk w jagnięcej Sk rze! nikczęmnośćw niebiariskim przebraniu! Sprzeczność,ukryta pod każdym pozorem: Szlachetny zbrodniarz, święrypotępieniec! 108 Rtłnr,; iJulin Naturo, kt żci podsunąłten podstęp' C żcikazałoducha zpielłarodem Zwabićw śmiertelnyraj pięknego ciała? CĘ|

Komentarze do: IMG (4) • 0