vocabulary (1)

Dokument: pdf (143.3 KB)
  • 5 stron
Opublikowany 2016-12-07 17:34:27

www.em.colorfulmedia.pl 51/2015 ColorfulMEDIA A a stone’s throw from sth | rzut kamieniem od czegoś accommodation | zakwaterowanie achievement | osiągnięcie actually | (tak) naprawdę aim | cel alleyway | alejka amphibian | płaz ancient | starożytny, dawny anointed | namaszczony apart from sth | oprócz czegoś arguably | prawdopodobnie atop sth | lit. na czymś attached | dołączony B badge | emblemat battlefield | pole bitwy beheading | ścięcie bell tower | dzwonnica bite | pot. przekąska, lekki posiłek blood loss | utrata krwi, wykrwawienie blood sucking | krwiopijny bloodshed | rozlew krwi bloody | krwawy boarding school | szkoła z internatem bowl | miska bumpy | wyboisty bursting with sth | pełen czegoś C cast | obsada ceiling | sklepienie century | wiek, stulecie ceremonial | uroczysty, ceremonialny character | postać chubby | pulchny circular | okrągły civil war | wojna domowa clay | gliniany common | powszechny, zwykły complex | złożony, skomplikowany connected with sth | związany z czymś considered | uznawany za contemporary | współczesny contentment | zadowolenie coup d’etat | zamach stanu courtyard | podwórze craft | rękodzieło cripplingly | rujnująco Crown Jewels | klejnoty koronne cruel | okrutny D dastardly | nikczemny dead serious | śmiertelnie poważny deal | okazja, oferta deed | czyn defeat | porażka deformed | zdeformowany depending on sth | zależnie od czegoś descent | pochodzenie devilish | diabelski, szatański directly | bezpośrednio director | reżyser discarded | wyrzucony, porzucony divided | podzielony divinely | przez boga dome | kopuła dotted | usiany, rozrzucony gdzieś dreamer | marzyciel due to sth | z powodu czegoś duke | książę dutiful | sumienny, oddany E embankment | nabrzeże emblem | symbol enclosed | zamknięty equal | równy sobie eventually | w końcu excavated | wykopany, wydobyty excluding sth | z wyjątkiem czegoś executioner | kat exhibit | wystawa F failure | porażka fare | opłata za przejazd fear | strach feature | cecha feedback | opinia, informacja zwrotna ferris wheel | diabelski młyn figure | postać filled with sth | wypełniony czymś final resting place | miejsce ostatecznego spoczynku fine | wybitny flat rate | jednolita stawka flavour | smaczek, sznyt formerly | dawniej, wcześniej fortunately | na szczęście forward | naprzód foster parent | przybrany rodzic foundation | podpora, fundament G gloomy | ponury gold-plated | pozłacany gourmet | wyśmienity, delikatesowy www.em.colorfulmedia.pl 51/2015 ColorfulMEDIA government | rząd gridlock | korek guard | strażnik guardian | opiekun H heady | gwałtowny human | człowiek hundred-odd | stukilkuletni I immediately | natychmiast immersed | zanurzony immortality | nieśmiertelność imposing | imponujący impostor | oszust (podający się za kogoś innego) in fact | w rzeczywistości in return | w zamian in spite of sth | pomimo czegoś in the process of sth | w trakcie czegoś incredible | niesamowity independent | niezależny infamous | niesławny infatuation | zauroczenie, zadurzenie influence | wpływ inhabitant | mieszkaniec Inscrutable | nieprzenikniony insight into sth | wgląd w coś intruder | intruz J jog trot | wolny trucht L lamppost | lampa uliczna latter | ten drugi leading role | główna rola leaf | liść luckily | na szczęście M madness | szaleństwo magnificently | znakomicie, wspaniale manner | sposób mark | ślad mayor | mer, burmistrz medieval | średniowieczny minster | katedra, kościół przyklasztorny modern-day | współczesny mood | nastrój much-maligned | mocno krytykowany, o złej sławie N nemesis | nemezis, niemożliwy do pokonania wróg noble | arystokratyczny not to mention X | (nawet) nie wspominając o X novel | nowy, nowatorski; powieść novelist | powieściopisarz nowadays | obecnie numerous | liczny O opportunity | okazja opposing | wrogi order | zakon origin | początek, pochodzenie origins | pochodzenie otherwise | w przeciwnym razie overwhelming | przytłaczający P parallel | podobieństwo parcel | paczka path | ścieżka performance | występ perhaps | być może pipe | fajka plinth | cokół plot | fabuła, spisek power station | elektrownia prolific | płodny, o bujnej wyobraźni property | majątek purpose | cel, sens R ranks | szeregi ransom | okup raven | kruk rebellion | powstanie recognisable | rozpoznawalny reference | odniesienie reign | panowanie remorse | skrucha, wyrzuty sumienia renaissance | renesans resolute | stanowczy restoration | przywrócenie do władzy revolt | rewolta rewarding | satysfakcjonujący riches | bogactwa rightly | słusznie rocking horse | koń na biegunach route | trasa S sacrifice | ofiara set | plan filmowy www.em.colorfulmedia.pl 51/2015 ColorfulMEDIA setback | komplikacja, problem severely | znacznie shrewd | przebiegły significantly | znacznie skirmish | potyczka slightly | nieco, odrobinę slump | kryzys (ekonomiczny) snap = snapshot | pot. fotka solemnity | powaga source material | materiał źródłowy spectacular | widowiskowy stack | sterta, stos state room | sala reprezentacyjna stormy | burzliw...

Komentarze do: vocabulary (1) • 0