Programowanie attiny13a

Dokument: pdf (322.2 KB)
  • 5 stron
Opublikowany 2017-02-25 17:09:52

Instrukcja do filmu Programowanie ATtiny 13 Kanał YouTube - ElektroMaras http://www.youtube.com/channel/UCZqH_brXHGago171APziD0A **************************************************************** 1. Najpierw trzeba stworzyć folder core13 w :/Program Files (x86)/Arduino/hardware/arduino/cores/ Potem należy ściągnąć pliki z: http://sourceforge.net/projects/ard-core13/ a następnie wgrać je do c:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/arduino/cores/core13 2. Dodać biblioteki Attiny czyli dopisać na końcu pliku C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/arduino/boards.txt : ############################################################## attiny13int.name=Attiny13 @ 128 KHz (internal watchdog oscillator) attiny13int.upload.using=arduino:arduinoisp attiny13int.upload.maximum_size=1024 attiny13int.upload.speed=250 # important for not losing connection to a slow processor attiny13int.bootloader.low_fuses=0x7B attiny13int.bootloader.high_fuses=0xFF attiny13int.bootloader.unlock_bits=0x3F attiny13int.bootloader.lock_bits=0x3F attiny13int.build.mcu=attiny13 attiny13int.build.f_cpu=128000 attiny13int.build.core=core13 ############################################################### attiny13at4.name=ATtiny13 @ 4.8MHz (internal 4.8 MHz clock) attiny13at4.upload.using=arduino:arduinoisp attiny13at4.bootloader.low_fuses=0x69 attiny13at4.bootloader.high_fuses=0xff attiny13at4.upload.maximum_size=1024 attiny13at4.build.mcu=attiny13 attiny13at4.build.f_cpu=600000 attiny13at4.build.core=core13 ############################################################### attiny13at9.name=ATtiny13 @ 9.6MHz (internal 9.6 MHz clock) attiny13at9.upload.using=arduino:arduinoisp attiny13at9.bootloader.low_fuses=0x7a attiny13at9.bootloader.high_fuses=0xff attiny13at9.upload.maximum_size=1024 attiny13at9.build.mcu=attiny13 attiny13at9.build.f_cpu=1200000 attiny13at9.build.core=core13 ############################################################### attiny13.name=Attiny 13A standalone attiny13.upload.maximum_size=1024 attiny13.upload.speed=19200 attiny13.bootloader.low_fuses=0x7B attiny13.bootloader.high_fuses=0xFF attiny13.bootloader.unlock_bits=0xFF attiny13.bootloader.lock_bits=0xFF attiny13.build.mcu=attiny13 attiny13.build.f_cpu=128000 attiny13.build.core=core13 3. Dodać nowy programator czyli dopisać następujące linie na końcu pliku: C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/arduino/programmers.txt arduinoispleo.name=Arduino as ISP (Leonardo) arduinoispleo.communication=serial arduinoispleo.protocol=arduino arduinoispleo.speed=19200 4. Okablować zgodnie z rysunkiem: 5. Skonfigurować Arduino jako programator Ze sketchbooka wybrać “ArduinoISP” i podmienić wartość reseta z SS na 10 : 1 #define RESET SS 1 #define RESET 10 Wgrać zmodyfikowanego sketcha do Arduino 5 Wgrać bootloadera Aby to zrobić należy wybrać z dostępnych kontrolerów Attiny 13A Standalone a jako programator wybrać Arduino as ISP (Leonardo) Klikamy na "Burn Bootloader" Tu mogą zacząć się schody... Jeśli wyskoczą błędy, to poniżej jest opis tych z którymi się spotkałem: avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13 Ten błąd jest normalny i wyskakuje zawsze. Nie robi wszelako żadnej krzywdy -------------------------------------------------------------------- avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. W przypadku tego błędu poprawiamy wszystkie kabelki wciskając je jak najbliżej nóżek ATtiny 13a (na niektórych płytkach stykowych da się je wcisnąć w ten sam otwór w którym są już nóżki ATtiny) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ arduino.h - No such file Jeżeli zobaczycie ten błąd to rozwiązaniem problemu będzie stworzenie tego pliku (arduino.h) w folderze: C:/Program Files (x86)/Arduino/hardware/arduino/cores/core13 w plik wpisujemy tylko jedną linię: #include ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Każdy inny błąd jaki mi wyskoczył, w końcu wskazywał na uszkodzenie ATtiny. Jeśli nie uda się wgrać bootloadera pomimo to, spróbuj innych kontrolerów : Attiny13 @ 128 KHz (internal watchdog oscillator) ATtiny13 @ 9.6MHz (internal 9.6 MHz clock) czy też ATtiny13 @ 4.8MHz (internal 4.8 MHz clock) 6. Na koniec pozostaje już tylko zaprogramować ATtiny13a Wybieramy kontroler Attiny 13A Standalone a jako programator wybrać Arduino as ISP (Leonardo) i wgrywamy sketcha :) Pamiętajcie że sketch nie może mieć więcej niż 1024b Miłej zabawy życzy Elektro Maras

Komentarze do: Programowanie attiny13a • 0