ZEST.XVII (3a) Bliskie jest królestwo

Dokument: pdf (651.1 KB)
  • 6 stron
Opublikowany 2017-02-27 17:13:37

d d c a d d B g A a A a B g d d f F F g g c a d d d d c a d d B B F F A F G g7 d d &b Refren I Bliskie jest Królestwo 4 - 3 &b Wersety &b Refren II 4 - 3 œ j ˙™œ j œ j œ j œ j œ j œœ œœ œ j œ j œ J œ j œ œ j œ j œ j œ œ œ j œ œ ˙ œ j œ j œ œ œ ˙ œ j œ j œ œ œ j œ j œ j œ j œ j œ j œ œ œ j ˙ œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œJ œ œ j œ™ œ œ œ j œ˙ œ { { &b Refren Bliskie jest Królestwo ?b &b Wersety ?b œ j ˙ œ j œ j œ j œ j œ œ j œœ œœ œ j ˙ œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œJ œ œ j œ™œ œ œ j œ˙ œ ˙˙ œœ œ œ œœ ˙ ˙ œœ œJ œœ j œ œ™ œ™ œ˙ œ ˙˙ œ j œ œ j ˙ œ œ œ ˙˙ œ j œ œ j œœ œœ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙˙ œœ œ œ œœ { { &bbb Refren Bliskie jest Królestwo ?bbb &bb b Wersety ? bb b œ j ˙ œ j œ j œ j œ j œ œ j œœ œœ œ j ˙ œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œJ œ œ j œ™œ œ œ j œ˙ œ ˙˙ œœ œ œ œœ ˙ ˙ œ œ œJ œ œ j œ œ™ œ™ œ˙ œ ˙˙ œ j œ œ j ˙ œ œ œ ˙˙ œ j œ œ j œœ œœ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙˙ œœ œ œ œœ { { &b Refren I quasi Fauxbourdon Bliskie jest Królestwo ?b &b Refren II ? b œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œ œ œ j œ œ œ œ œœ œ j œ j œ j œ œ œ j œœ œ œ œ j œ j œ j œ œ œ œ œ œ j œœ œ œ œ œœ œ˙™ œ œ œ œ œ ˙ œ w™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ j œ j œ j œ œ j œ j œ œ j œœ œœ œ j œ œ j œ j œ œ j œœ ‰ œ j œ j œ œ j œ™œ œ œ j œ˙ œ œ J œœ œ ˙œ œ ˙ ˙œ œ œœ ‰ œœ œ™ œ™ œ˙ œ Pieśni wielkopostne - Lenten Hymns 0301-2. Bliskie jest Królestwo Boże t. : Mk 1, 15:1, J 1-2. opr. F. Rączkowski Ref.: Bli - skie jest Kró- le-stwo Bo - że, Na- wra - caj- my się i wierz - my w E - wan - ge - lię. 1. Bóg jest świa - tłoś - cią i nie ma w Nim żad-dnej cie - mno - ści. Ref.: Bliskie jest królestwo Boże, * Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. 1. Bóg jest światłością - I nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w światłości, - Wtedy mamy łączność między sobą. 2. Bliskie jest królestwo... * Krew Jezusa, Jego Syna, - Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, - To samych siebie oszukujemy. 3. Bliskie jest królestwo... * Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, - Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył - Mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa. 4. Bliskie jest królestwo... * On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, - A także za grzechy całego świata. Dostępujemy odpuszczenia grzechów, - Ze względu na Jego Imię. * Bliskie jest królestwo... W. Zalewski

Komentarze do: ZEST.XVII (3a) Bliskie jest królestwo • 0