ZEST.I (3a) Krzyży Święty

Dokument: pdf (3.5 MB)
  • 8 stron
Opublikowany 2017-02-27 17:11:22

Crux fidelis HYMNUS - Venantius Fortunatus (sæc. VI) intonazione dalla nota Re BczzsczzzdczGhcygchckcijczíyígcÛczzzzzzjckczL;zzzzzygckczuhch.c]chzzzzzzHzzzkjcgctÍdcô Crux fi- dé-lis, inter omnes Arbor una nó-bi- lis: nulla ta-lem BcfcwazzcSdczzdfdMcÛccscS6czzzzygzzzzzzzesczfczzeszzzzzzsMc]chcHzzkjzzzzzzgcztÍdccfcwazzcò silva pro- fert, Fronde, flo- re, gérmi- ne. * Dulce lignum, dulci BzzSdzzzzzdfdMcÛczzzzzscS6cygcescfcescsMc}cò clavo, Dulce pondus sústi- nens. Croce fedele, albero nobile fra tutti: mai alcuna selva produsse così belle fronde, così bei fiori e frutti. O dolce legno, o chiodi benedetti che sosteneste un così dolce peso. BzzzzzzzzscdcGhczygczzzzhczkcijcíygzzzÛcjczkcL;czzzzzygckcuhzzzzzzh.c]chczzHzzzkjzzzzzgczzzzzztÍdcfcò Pange, lingua, glo- rí- ó- si Præ-li- um certámi- nis, Et su- per Cru- cis BzzzzwazzzzzzzzSdzzzzzdfdMcÛczzszzcS6cgyczzzzzzzesczzzzzzzfceszzzzzzsMc]czzzzzhzzzzzzzzHzzzkjzzzzzgczzztÍdczzfczzzzwazzzzzSdzzzzzzzzdfdMzzzÛzzzzzzzzzò trophæ-o Dic tri- úmphum nó-bi- lem: Quá- li- ter Red- émptor orbis BzzzzzzzsczzzzzS6cygcesczfcescsMc}cò Immo- lá- tus ví-ce- rit. Repetitur Crux fidélis, usque ad * Dulce lignum. Canta o lingua il glorioso combattimento del Cristo e dinanzi al trofeo della sua Croce intona un canto di trionfo: poiché il Redentore del mondo, con il suo sacrificio, ha riportato vittoria. d d c a e d e c a H A a e e d h f d a g a f F g G a a ™™ ™™ f F e C e e d c a d d H G A a d d c a d d A F c C d d 3 2& Krzyżu Święty >& œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œœ œœ ˙˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙˙ ˙˙ F. Rączkowski F. Rączkowski F. Rączkowski                                                                         Krzy żu świę ty,           na de wszy stko            drze wo prze naj            szla che tniej sze.       - - - - - - - - - -             W..ża Sło dnym dkie le drze sie wo,            ta sło kie dkie nie gwo jest, ździe               je roz dno ko na szny któ o            rym woc sam no Bóg si jest. ło.          - - - - - - - - -                                                 47 Krzyżu Święty Wstęp Zakończenie 2. Skłoń gałązki drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym, odmień teraz oną srogość, którąś miało z przyrodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno Ciało Króla niebieskiego. 3. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie, przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion. Który święta Krew polała, co z Baranka wypływała. 4. Niesłychanać to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. UWAGA - DOBÓR AKORDÓW ZGODNIE Z SYSTEMEM H. POTIRONA F. WesołowskiF. Wesołowski

Komentarze do: ZEST.I (3a) Krzyży Święty • 0