kk-05-01_dzwignicowe_samoham_dwubieg

Dokument: pdf (182.2 KB)
  • 6 stron
Opublikowany 2016-11-23 17:56:38

2009-05-26 KK-05/01 Edycja 1 Strona 1 z 6 Karta Katalogowa CATALOGUE CARD Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe dźwignicowe samohamowne dwubiegowe (2/12, 4/16) TELEFON: [48] [33] 827-20-00 ÷ 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 ÷ 99 e-mail: indukta@cantonigroup.com http://www.indukta.com.pl 2009-05-26 KK-05/01 Edycja 1 Strona 2 z 6 PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW PERFORMANCES OF MOTORS Typ silnika Połczenie faz Pn nn ηηηηn cos ϕϕϕϕn I1n przy nap. znam. mrn irn mmax n J Masa IM B3 Typ hamulca Moment hamujący - [kW] [HP] [min-1 ] [%] - [A]380V [A]400V [A]500V [%] [%] [%] [kgm2 ] [kg] hamulca 2p=2/12 ns=3000/500 obr/min dwa uzwojenia nieprzełączalne SDKg 132M-2/12- 12 Υ 0,50 0,68 425 36,0 0,64 3,3 3,1 2,5 180 180 220 0,0310 73 HZg 112 30 -(GA,GB) 2 Υ 3,50 4,80 2800 79,0 0,95 7,1 6,7 5,4 260 600 340 SDKg 132L-2/12- 12 Υ 0,75 1,00 410 36,0 0,67 4,7 4,5 3,6 160 190 180 0,0380 88 HZg 112 30 -(GA,GB) 2 Υ 5,50 7,50 2800 81,0 0,93 11,1 10,5 8,4 250 600 280 SDKg 160M-2/12 12 Υ 1,35 1,85 430 45,5 0,62 7,3 6,9 5,5 200 230 210 0,0642 135 HZg 132 50 -(GA,GB) 2 Υ 8,50 11,40 2820 83,5 0,95 16,3 15,5 12,4 260 640 270 W1 2p=4/16 ns=1500/375 obr/min dwa uzwojenia nieprzełączalne SDKg 132S-4/16A-G 16 Υ 0,28 0,37 340 36,4 0,62 1,9 1,8 1,4 190 220 210 0,0360 65 HZg 112 30 4 Υ 1,20 1,60 1465 63,3 0,75 3,8 3,6 2,9 200 580 320 SDKg 132S-4/16B-G 16 Υ 0,50 0,68 340 40,5 0,57 3,3 3,1 2,5 220 220 230 0,0470 75 HZg 112 30 4 Υ 2,10 2,90 1445 72,1 0,85 5,2 4,9 4,0 190 550 270 SDKg 132M-4/16-G 16 Υ 0,75 1,00 335 45,3 0,59 4,3 4,1 3,3 210 230 210 0,0600 85 HZg 112 30 4 Υ 3,20 4,30 1445 71,6 0,83 8,2 7,8 6,2 210 620 300 SDKg 132M-4/16B 16 Υ 1,00 1,36 330 44,5 0,62 5,5 5,2 4,2 205 235 215 0,0583 77 4 Υ 4,00 5,50 1435 71,4 0,85 10,0 9,5 7,6 225 590 315 SDKg 180M-4/16-G 16 Υ 3,20 4,30 345 58,4 0,59 14,1 13,4 10,7 230 340 200 0,2700 215 HZg 160 200 4 Υ 13,00 17,50 1400 81,8 0,93 26,0 24,7 19,8 250 600 230 SDKg 180L-4/16-G 16 Υ 3,90 5,23 330 56,9 0,63 16,5 15,7 12,6 200 300 220 0,2700 215 HZg 160 200 4 Υ 16,00 21,45 1400 80,8 0,91 33,1 31,4 25,1 290 580 340 Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów zawartych w katalogu wynikających z ciągłego doskonalenia produktów bez wcześniejszego informowania. As part of our development program, we reserve the rights to alert or amend any of the specifications without giving prior notice. Rodzaj Pracy: 2p=2 i 2p=4 S4-40% - 120 c/h - dla FI=2 2p=12 i 2p=16 S4-25% - 240 c/h - dla FI=2 FI=2 - oznacza Ŝe moment bezwładności silnika i moment bezwładności urządzenia obciąŜającego zredukowany do wału silnika są takie same. 2009-05-26 KK-05/01 Edycja 1 Strona 3 z 6 OPIS TECHNICZNY ZASTOSOWANIE: Silniki samohamowne dźwignicowe dwubiegowe typu SDKg 132,180 - 4/16 – G i SDKg 132,160 - 2/12 - GA,GB przeznaczone są głównie do napędu mechanizmów podnoszenia elektrowciągów. Silnik dwubiegowy SDKg 132M-4/16B przeznaczony jest równieŜ do napędu mechanizmów podnoszenia elektrowciągów jednak nie posiada hamulca. BUDOWA: Silniki składają się z trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego dwubiegowego i dobudowanego hamulca prądu przemiennego typu HZg (z wyjątkiem silnika SDKg 132M-4/16B) przystosowanego do zasilania trójfazowego. Hamulec niezasilany jest zahamowany. Silniki SDKg 132,160 - 2/12 - GA,GB produkowane są w dwoma rodzajami tarcz kołnierzowych (patrz rysunek), A-(wykonanie specjalne) i B-(zgodna z PN-90/E - 06722). Budowa silnika i hamulca spełnia wymagania stopnia ochrony IP 54 wg PN-92/E - 08106. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE: Silniki posiadają wbudowane w uzwojenia stojana termokontakty, które wraz z odpowiednią aparaturą zewnętrzną zabezpieczają uzwojenia silnika przed przeciąŜeniem termicznym spowodowanym: nadmiernym obciąŜeniem silnika mocą pracą jedno lub dwufazową uszkodzeniem układu wentylacyjnego nadmiernymi spadkami wartości napięcia zasilającego. FORMA WYKONANIA: Silniki samohamowne dźwignicowe dwubiegowe wykonywane są jako kołnierzowe, przystosowane do pracy w połoŜeniu poziomym forma wykonania IM 3001 wg PN-88/E- 06707 lub IMB5 wg DIN IEC Teil 7. RODZAJ WYKONANIA: Silniki są wykonywane do pracy w klimacie umiarkowanym na lądzie i mogą być dostarczone w wykonaniu na napięcie 380, 400 lub 500 V i dla częstotliwości 50 Hz. SPOSÓB ZAMAWIANIA: Prawidłowo sformułowane zamówienie jest gwarancją szybkiej i właściwej dostawy silników. W zamówieniu naleŜy podać: pełne określenie typu silnika moce znamionowe rodzaj pracy napięcie zasilania częstotliwość formę wykonania stopień ochrony rodzaj wykonania inne dane lub specjalne wymagania do uzgodnienia z producentem. 2009-05-26 KK-05/01 Edycja 1 Strona 4 z 6 Wymiary montaŜowe silników Typ D E F GA M N P S T [mm] SDKg 132M-2/12-GA 32j6 80 10h9 35 330 280j6 360 14 4 SDKg 132L-2/12-GA 32j6 80 10h9 35 330 280j6 360 14 4 SDKg 160M-2/12-GA 38k6 80 10h9 41 385 350j6 420 14 5 Wymiary gabarytowe silników Typ AC EB EC BL HB L LA q R V Pg ŁoŜysko nr [mm] SDKg 132M-2/12-GA 274 111 31,8 40 180 633 12 278 80 362 P 21 6307 2Z 6308 2Z SDKg 132L-2/12-GA 274 111 31,8 40 180 669 12 278 80 ...

Komentarze do: kk-05-01_dzwignicowe_samoham_dwubieg • 0