Kruszarka szczkowa typ 200x300 strona 1 i 2

Dokument: pdf (169.0 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-23 17:52:33

Kruszarka szczękowa typ 200x300 Przeznaczenie kruszarki Kruszarka typ 200x300 przeznaczona jest do kruszenia różnych minerałów o wytrzymałości na ściskanie do 100 MPa. W podawanym do kruszarki materiale ilość zanieczyszczeń ilasto - gliniastych nie powinna przekraczać 10%, a wilgotność materiału podawanego nie powinna przekraczać 8%. Zwiększona ilość zanieczyszczeń w nadawie oraz dużą jej wilgotność powodują zalepianie się materiału w komorze wlotowej kruszarki, co wpływa na zmniejszenie jej wydajności lub w ogóle uniemożliwia pracę kruszarki. Charakterystyka techniczna - wymiary wlotu - 200 mm x 300 mm - max. wymiar brył nadawy - poniżej gabarytów wlotu - zakres regulacji szczeliny wylotowej - 10-30 mm - zainstalowana moc - 3 kW - orientacyjna wydajność eksploatacyjna - 100-300 kg/h (uzależniona od rodzaju kruszonego materiału) - masa kruszarki napędem - 250 kg - ogólne wymiary - ~970x520x860 [mm] (dł./szer./wys.) OPIS TECHNICZNY Ogólny opis konstrukcji Kruszarka składa się z 3 zasadniczych zespołów: korpusu, wahadła regulowanego i napędowego; Korpus kruszarki - wykonany jest z blachy o odpowiedniej grubości, które po zespawaniu tworzą sztywną i lekką konstrukcję skrzynkową. Wahadło napędowe - wykonane jest w wersji spawanej, ułożyskowane jest na obrotowym wale mimośrodowym za pośrednictwem łożysk, a wał z kolei ułożyskowany jest za pośrednictwem tych samych łożysk w korpusie. Wahadło regulowane zamocowane jest na osi w korpusie. Dolna część wahadła jest przestawialna przy pomocy krzywki, pozwalając na regulację szczeliny. Przestrzeń ograniczona dwoma szczękami, stałą i ruchomą oraz bocznymi klinami ochronnymi tworzy zwężającą się ku dołowi komorę, w której odbywa się kruszenie materiału. Wał mimośrodowy, wahadło tworzą razem układ kinematyczny przekazujący ruch roboczy z obracającego się wału mimośrodowego na ruch wahadłowy szczęki ruchomej. Górna część wahadła regulowanego jest dociskana przy pomocy amortyzatora gumowego, który może być regulowany dla zmiany siły dociskowej lub użyty do pomiaru siły kruszenia po zamontowaniu w tym miejscu urządzenia pomiarowego. Na jednym z czopie wału mimośrodowego osadzone jest koło pasowe, które służy do przenoszenia momentu obrotowego od silnika. Napęd kruszarki realizowany jest za pomocą silnika napędowego poprzez przekładnię pasowo- klinową. W tylnej części korpusu znajduje się urządzenie do regulacji szczeliny. Części wirujące kruszarek i przekładnia pasowa zabezpieczone są osłonami. Łożyska korbowodu i wahadła smarowane są smarem stałym poprzez smarowniczki, do których należy doprowadzić smar ręcznie pompkami. Opis działania Moment obrotowy silnika napędowego przekazywany jest poprzez przekładnię pasowo - klinową, wał mimośrodowy na szczękę ruchomą umieszczoną na wahadle. Podawany materiał dostaje się do komory kruszenia przy nastawionej szczelinie wylotowej. Materiał przeznaczony do kruszenia powinien być równomiernie dozowany do kruszarki. Praca kruszenia w kruszarce jest, więc cykliczna i odbywa się tylko w czasie ruchu wahadła do przodu. Przy cofaniu się wahadła przez rozwieraną szczelinę wypada skruszony materiał. Dostarczona w tym czasie przez silnik moc gromadzona jest w postaci energii kinetycznej. Energia ta z kolei jest oddawana w czasie ruchu pracy. Tak, więc, mimo, że kruszenie następuje cyklicznie kruszarka pracuje równo, nie ma przyspieszeń ani dużych wahań poboru mocy. Po skruszeniu materiał poprzez szczelinę wylotową spada na dół do pojemnika. Kruszarka może pracować przy jednym kierunku obrotów tj. górna krawędź koła pasowego powinna się obracać w kierunku szczęki stałej. „MAKRUSZ” S.A. Tel. +4852 362 0067 ul. Solna 20 Fax. +4852 363 0574 85-862 Bydgoszcz www.makrusz.com.pl Poland makrusz@makrusz.com.pl Kruszarka szczękowa typ 200x300 „MAKRUSZ” S.A. Tel. +4852 362 0067 ul. Solna 20 Fax. +4852 363 0574 85-862 Bydgoszcz www.makrusz.com.pl Poland makrusz@makrusz.com.pl

Tagi:

Komentarze do: Kruszarka szczkowa typ 200x300 strona 1 i 2 • 0