zadania 2 dom

Dokument: pdf (332.5 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-23 17:46:38

Rząd zerowy: A P = ; = − ; / = Rząd pierwszy AP = ∗ ; = − ; / = Rząd drugi A+B P (CA = CB) = ∗ ; = ∗ ∗ ( − ) ; / = ∗ Rząd drugi A +B P, (CA ≠ CB) = ∗ ∗ ; = ∗ − ( − ) ( − ) Rząd drugi A +2B P, (CA ≠ CB) = ∗ ∗ ; = ∗ − ( − ) ( − ) Rząd drugi A P, (reakcja autokatalityczna) = ∗ ∗ ; = ∗ + ( + ) ( − ) Rząd trzeci = ∗ ∗; = ∗ ( − ) − ; = ∗ ∗ Zadania: 1. Obliczyć czas w ciągu, którego rozpadnie się połowa atomów pierwiastka promieniotwórczego, jeżeli z 10 atomów pierwiastka rozpada się po 61 sekundach jeden atom. 401s 2. W nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy jednakowych stężeniach substratów, 40% ich początkowej ilości przereagowuje w czasie 800s. Ile potrzeba czasu, aby w tej samej temperaturze przereagowało 60% substratów? 4050s 3. Rozkład tlenku azotu (I) jest reakcją drugiego rzędu. 2N2O  2N2O + O2. Stała szybkości tej reakcji wynosi 6,72*10-3 dm3 *mol-1 *s-1 .W reaktorze znajduje się tlenek azotu (I) o tej temperaturze i ciśnieniu 105 Pa. Po jakim czasie ciśnienie osiągnie wartość 1,3*105 Pa. 152,5 min 4. Stała szybkości reakcji zerowego rzędu wynosi 0,011 mol*dm-3 *h-1 . Jakie jest początkowe stężenie substratu, jeżeli po 240 min stopień przereagowania wyniósł 40%? Co = 0,11 mol/dm3 5. Reakcja hydrolizy bromku butylu zachodzi zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu, a jej stała szybkości w temperaturze 330 K jest równa 0,055 min-1. Obliczyć dla 0,1 molowego roztworu C4H9Br: a. Szybkość początkową reakcji. r0 = 00,0055 mol*dm-3 *s-1 b. Szybkość reakcji po 20 minutach. r20 = 0,0018 mol*dm-3 *s-1

Tagi:

Komentarze do: zadania 2 dom • 0