Wśród nocnej ciszy - kolęda

Dokument: pdf (97.1 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-11-30 04:04:10

W ród nocnej ciszy wst p G g am A d D G g D d G g E em A am D d G g D G g am A d D G g D d G g E em A am D d G g D d zwrotka G g am A d D G g D d G g E em A am D d H h7 G g am A d D G g D d G g E em A am D d G g D refren - przyspieszy G g E em A am D d G g E e7 A am D d G g E em A am D d G g D G D E F# G g D E em H A am E D d A G g D E em H e7 A am E D d A G g E em A am D d G g D G g zako czenie - tempo jak we wst pie G g am A d D G g D d G g E em A am D d G g D d zwalniaj c G g W ród nocnej ciszy głos si rozchodzi. Wsta cie, pasterze, Bóg si wam rodzi. Czympr dzej si wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywita Pana. /x2 Poszli, znale li Dzieci tko w łobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cze Mu dali, a witaj c zawołali z wielkiej rado ci: /x2 Ach, witaj, Zbawco, z dawna dany, cztery tysi ce lat wygl dany! Na Ciebie Króle, prorocy czekali, a Ty tej nocy nam si objawił. /x2 I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tob , wierz c, e jest pod osob chleba i wina. /x2 am A d D G g D d G g E em A am D d G g

Komentarze do: Wśród nocnej ciszy - kolęda • 0